Utbildningar / Hbtq-kompetens

Utbildning i hbtq-kompetens

Innehåll

Hbtq-är ett paraplybegrepp som omfattar benämningar på både sexuell läggning och könsidentitet. Att ha kunskap om, och respekt för, hur hbtq-personer definierar sig är en förutsättning för att kunna bemöta hbtq-personer på ett bra sätt. Vi reder ut alla viktiga begrepp (det finns många fler än de fyra i hbtq!) och förklarar hur dessa hänger ihop med normer som t.ex. heteronormen och cis-normen. Vi ger även tips om vad du och din verksamhet kan göra för att säkerställa ett bra bemötande av hbtq-personer.

Målgrupp

Alla personer som möter unga i sin yrkesroll, i sitt ideella arbete eller på fritiden.

Kombinera gärna med

Detta är en basutbildning som går att kombinera med alla övriga utbildningar.


Vill du veta mer om den här utbildningen?