Utbildningar / Normer och normkritik

Utbildning i normer och normkritik

Innehåll

I vårt vardagliga liv stöter vi på normer hela tiden. Normer i sig är inte dåliga, men att bryta mot vissa normer kan betyda att ens liv begränsas eller att man får sämre förutsättningar i livet. Vi kommer i denna utbildning prata om olika normer – sådana som finns i samhället men också konkret på din/er arbetsplats – och om sambandet mellan normer och makt, samt om hur man kan börja tänka och agera på ett normkritiskt sätt. Vår utgångpunkt är att normkritik är ett sätt för verksamheter och samhället i stort att blir mer rättvist och tillgängligt!

Målgrupp

Alla personer som möter unga i sin yrkesroll, i sitt ideella arbete eller på fritiden.

Kombinera gärna med

Hbtq-kompetens
Bemötande av hbtq-ungdomar inom vård och skola


Vill du veta mer om våra utbildningar?