Utbildningar / Sex mot ersättning

Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Innehåll

Utbildningen har tagits fram inom projektet Pegasus. Pegasus är ett projekt som riktar sig till hbtq-personer mellan 15-25 år som har funderingar om sex mot ersättning. I utbildningen förmedlar vi kunskap om sex mot ersättning utifrån bl.a. rapporten ”Sex för X”, aktuell forskning i ämnet och den erfarenhet vi har fått under arbetet med Pegasus. Ett viktigt fokus i utbildningen är att ge deltagarna verktyg för att kunna lyfta frågan om sex mot ersättning och ge ett bra bemötande. Utbildningen kan anpassas efter önskat innehåll och längd.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som möter unga i ditt yrke, exempelvis inom socialtjänst, psykiatri, elevhälsa, polis, ungdomsmottagningar och frivilligorganisationer.

Kombinera gärna med

Hbtq-kompetens
Trans - basutbildning
Bemötande av hbtq-ungdomar inom vård och skola


Vill du veta mer om våra utbildningar?