Utbildningar / Trans fördjupning

Utbildning i trans - fördjupning

Innehåll

Transpersoner som grupp har lågt förtroende för hälso- och sjukvården och andra offentliga aktörer.
Med fördjupade kunskaper om trans kan ni, ofta med enkla medel, åstadkomma konkreta förbättringar
för gruppen transpersoner.

Fördjupningsutbildningar vi hållit tidigare har bland annat handlat om transpersoners behov vid besök på ungdomsmottagning, transperspektiv på sex- och samlevnadsundervisning, unga transpersoners situation
i skolan och transpersoners hälsosituation på befolkningsnivå, med fokus på unga transpersoner.

Målgrupp

Utbildningen passar grupper som har kunskaper om trans sedan tidigare och som vill fördjupa sitt arbete
med inkludering och satsa på personalens kompetens.

Kombinera gärna med

Trans - basutbildning


Vill du veta mer om våra utbildningar?