Utbildning
Normkritiska strategier och hbtq-kompetens för ett inkluderande bemötande

Utbildning för elevhälsa och ungdomsmottagningar:
Normkritiska strategier och hbtq-kompetens för ett inkluderande bemötande

RFSL Ungdoms vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. Personal inom skolhälsa och ungdomsmottagningar är viktiga för att uppnå den visionen. Ni har ofta en nyckelroll när unga hbtq-personer ska navigera sin vardag, sin identitet och sin hälsa. Dessutom behöver ni kunna möta och vägleda andra vuxna för att unga hbtq personer ska känna sig trygga och bekräftade i mötet med dem.

Välkommen till en verksamhetsnära utbildningsdag anpassad till era komplexa yrkesroller!


Nästa utbildning


Innehåll

Utbildningen består av föreläsningar och workshoppar/case-diskussioner och inkluderar:

De önskemål som anges vid anmälan ges stort utrymme i planeringen av utbildningsdagen.

Vid intresse kan vi bland annat lägga till teman som: identitetsstärkande samtal, trygghets-skapande för nyanlända hbtq-ungdomar, inkluderande sexualundervisning, att möta unga som har sex mot ersättning. Ange dina önskemål vid registrering.

Utbildare

Vierge Hård är sakkunnig i transfrågor på RFSL Ungdom. Vierge arbetar med nätbaserat individuellt stöd till transpersoner, närstående och professionella, och har bland annat varit konsult för SOU 2017:92, Transpersoner i Sverige.

Isander Freiman är kurator på RFSL Ungdoms mottagning Pegasus Råd och Stöd. Hen har tidigare arbetat inom socialtjänst och som utbildare inom RFSL i flera år.

Frågor?

Besvaras av Tone Alin på tone@rfslungdom.se

26 feb: Utbildning för elevhälsa och ungdomsmottagningar

Normkritiska strategier och hbtq-kompetens för ett inkluderande bemötande

Läs mer
Textstorlek