Utbildningar

 

Utbildningar

Utbildningar

RFSL Ungdoms vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill.

Vår vision är också att hbtq-ungdomar ska känna sig trygga, sedda och bekräftade av de vuxna de möter i sin vardag. Yrkesverksamma såsom lärare, elevhälsan, skolkuratorer, fritidspedagoger, vårdpersonal på ungdomsmottagningar, inom primärvård och specialistvård, socialsekreterare och boendepersonal – ni spelar en viktig roll i barns och ungdomars liv, och har ansvaret att se till att unga hbtq-personer blir bra bemötta, var de än möter er!

Ett bra bemötande är egentligen inte komplicerat

Det som krävs är kunskap, beredskap att granska sitt eget beteende och framförallt viljan att förbättra hbtq-ungdomarnas vardag.

Vi erbjuder allt ifrån grundläggande utbildningar inom normkritik och hbtq till utbildningar som vi utformar efter era behov. Vi tar även gärna emot konsultuppdrag som till exempel textproduktion eller textredigering.

Under 2016 och 2017 har vi bland andra utbildat och utfört konsultuppdrag för
Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF), Stockholm Stad, UNICEF, Länsstyrelsen Västra Götaland, Elevhälsan i Jönköpings kommun, Maskrosbarn, BUP Örebro, Göteborgs Konstmuseum och Forum för Levande Historia.

Nedan hittar du de olika utbildningarna vi erbjuder. Tveka inte att höra av dig via kontaktformuläret för mer information!

Skicka ett meddelande till oss med utbildningsförfrågan, så kontaktar vi dig!

HBTQ-kompetens

Homo, bi, trans, queer – vi reder ut alla begrepp kring sexuell läggning och könsidentitet och deras samband med olika normer. Utbildningen ger också tips för ett gott bemötande för alla, oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck.

Normer och normkritik

Vad är normer och vad händer om en person bryter mot normerna? Vad betyder normkritik i praktiken?
I denna utbildning vrider och vänder vi på normer och pratar om normerna på just din arbetsplats!

 

Trans – grundutbildning

Är du osäker på t:et i hbtq, eller vill du uppdatera dina kunskaper om trans? Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper om begrepp och insyn i transpersoners mående och livssituation.

Trans – fördjupning

Ett bra bemötande är en förutsättning för att transpersoner ska känna sig trygga med att söka hjälp och stöd.
Den här utbildningen skräddarsyr vi utifrån behoven på just er arbetsplats eller i er organisation.

Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Sex mot ersättning är ett ämne som fler behöver lyfta och kunna prata om!
Vi förmedlar kunskap om sex mot ersättning och ger verktyg för ett bra bemötande.

Bra bemött?

Bemötande av hbtq-ungdomar inom vård och skola. Att få ett bra bemötande är avgörande för att unga hbtq-personer ska söka vård. Vi förmedlar vad ett bra bemötande innebär och ger konkreta verktyg och tips!

Tryggare mötesplatser

I denna utbildning får du kunskap och verktyg som hjälper dig i arbetet för en mer inkluderande och trygg mötesplats för unga hbtq personer.

Tryggare rum för och bemötande av asylsökande hbtq-personer

Den här utbildningen riktar sig till dig som möter unga nyanlända i ditt arbete och vill få mer kunskap om hbtq & asyl.