fbpx
Valberedningens roll

Valberedningen väljs av kongressen för att ta fram ett förslag på ny styrelse och revisorer inför kongressen. Valberedningen har en viktig roll för att förbundet ska få en styrelse som består av personer som brinner för unga hbtq-personers rättigheter och som bidrar med olika erfarenheter och kunskaper!

Valberedningen har nära kontakt med förbundsstyrelsen och distrikten. De intervjuar alla som kandiderar och väljer ut dem som de tror passar bäst för de olika rollerna. Valberedningen ansvarar också för att föreslå kongressordförande och kongressekreterare samt förbereder val av beredningsutskott under kongressen.

Sitta i valberedningen

Alla medlemmar som är upp till 29 år gamla kan kandidera till valberedningen. Det är också bra att vara insatt i RFSL Ungdom, veta vilka utmaningar förbundet står inför och vara en bra personkännare. Du kandiderar genom att fylla i valberedningens formulär eller genom att anmäla ditt intresse på kongressen.

Bland dem som kandiderar till valberedningen väljer kongressen 1 sammankallande och 2–7 medlemmar. Personen som väljs till sammankallande ansvarar för att leda valberedningens arbete, kallar till möten och ansvarar för valberedningens budget.

Textstorlek