Aktuell politik

Nya könstillhörighetslagar

RFSL Ungdom är glada över att det kommer två nya könstillhörighetslagar som separerar juridik från medicin, och ersätter dagens lag från 1972. Här nedan kan du läsa mer om förslagen och våra remissvar med våra åsikter i mer detalj. Departementsskrivelserna (förslagen från regeringskansliet) kan du läsa på regeringen.se

I kort är RFSL Ungdom väldigt glada över att alla transpersoner, inte minst unga, får tillgång till rätten till underlivskirurgi och rätt juridiskt kön. Det är en efterlängtad förbättring för många utsatta personer, och gör att Sverige får en modernare könstillhörighetslag liknande den i Norge.

Fram till den 21 juni kan alla ge remissvar på DS 2018:11 om underlivskirurgi, och fram till 25 juni kan man ge remissvar på DS 2018:17. Sedan kommer remissvaren bearbetas, lagrådet kommer med en remiss, propositionen tas fram och presenteras för riksdagen, och sedan ska riksdagen rösta om den (troligtvis senare i höst).

DS 2018:11 Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen betyder i korthet:

1) att en person inte ska behöva byta juridiskt kön för att få tillgång till könsbekräftande ingrepp i könsorganen
2) Att även ickebinära får tillgång till denna vård
3) Att myndiga personer inte behöver söka tillstånd hos Socialstyrelsen för att få tillgång till ingrepp i könsorganen
4) Att förbudet mot ingrepp på personer under 18 år slopas, men att det kommer att krävas Socialstyrelsens tillstånd för ingrepp, samt att tillstånd enbart ska ges om “synnerliga skäl” finns för ingrepp
5) Att intersexpersoner (personer med medfödda avvikelser i könsutvecklingen) ska lyda under samma lagstiftning som transpersoner, om man behöver vård som “går emot” det kön som tilldelades vid födseln.

DS 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen betyder i korthet:

1) Ingen medicinsk behandling eller diagnos krävs för att få byta juridiskt kön (i de flesta fall);
2) Att ansökan (i de flesta fall) görs direkt till Skatteverket
3) Att barn från 12 år kommer kunna ansöka om nytt juridiskt kön tillsammans med sina vårdnadshavare
4) Att barn från 12 år som enbart har en vårdnadshavares stöd kan få möjlighet att ändra juridiskt kön efter tillstånd av socialnämnd
5) Att ungdomar mellan 15-18 år kommer att kunna ansöka till Socialstyrelsen utan vårdnadshavares underskrift, om de har ett intyg från en vårdgivare att ändring behövs
6) Att det krävs ett intyg från vårdgivare och beslut från Socialstyrelsen om en person har ändrat juridiskt kön och vill göra ytterligare en ändring, och att dessa regler är desamma för trans- och intersexpersoner
7) Att intersexbarn under 12 år kan ändra juridiskt kön, om ändringen går i linje med barnets könsidentitet

Läs RFSL Ungdoms ståndpunkter här:

RFSL Ungdom Remissvar DS 2018-11

RFSL Ungdom Remissvar DS 2018-17