Våra utbildningar | RFSL Ungdom
Våra utbildningar

Uppdaterat 2022-04-07 | RFSL Ungdom har begränsad kapacitet för utbildningsförfrågningar under 2022, därmed kan svar dröja på eventuella förfrågningar. Vi tipsar om att höra av sig till RFSL Utbildning!

 

RFSL Ungdoms vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtqi-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill.

Ett viktigt steg mot vår vision är att få unga hbtqi-personer att känna sig trygga, sedda och bekräftade av de vuxna de hbtmöter i sin vardag. Yrkesverksamma inom skola, fritid, vård och myndigheter som möter unga spelar en viktig roll i barns och ungdomars liv, och har ansvaret att se till att unga hbtqi-personer blir bra bemötta.

Ett bra bemötande är egentligen inte komplicerat. Det som krävs är kunskap, beredskap att granska sitt eget beteende och framförallt viljan att förbättra hbtqi-ungdomarnas vardag.

Vi erbjuder allt ifrån grundutbildningar inom normkritik och hbtqi till fördjupningar inom specifika områden och upplägg som vi utformar efter era specifika behov. Vi tar även konsultuppdrag som till exempel textproduktion eller textredigering. 

Nedan hittar du exempel på utbildningar som vi erbjuder. Beroende på längd på utbildning kan flera teman/utbildningar kombineras till ett anpassat upplägg.


Kontakta oss på [email protected] om du har frågor om våra utbildningar eller vill skicka en förfrågan.

HBTQI-kompetens

Homo, bi, trans, queer, intersex – vi reder ut alla begrepp kring sexuell läggning och könsidentitet och deras samband med olika normer. Utbildningen ger också tips för ett gott bemötande för alla, oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck.

Normer och normkritik

Vad är normer och vad händer om en person bryter mot normerna? Vad betyder normkritik i praktiken? I denna utbildning vrider och vänder vi på normer och pratar om normerna på just din arbetsplats!

Bra bemött?

Bemötande av hbtqi-ungdomar inom vård och skola. Att få ett bra bemötande är avgörande för att unga hbtqi-personer ska söka vård. Vi förmedlar vad ett bra bemötande innebär och ger konkreta verktyg och tips!

Tryggare mötesplatser

I denna utbildning får du kunskap och verktyg som hjälper dig i arbetet för en mer inkluderande och trygg mötesplats för unga hbtqi personer.

Trans – grundutbildning

Är du osäker på t:et i hbtqi, eller vill du uppdatera dina kunskaper om trans? Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper om begrepp och insyn i transpersoners mående och livssituation.

Trans – fördjupning

Ett bra bemötande är en förutsättning för att transpersoner ska känna sig trygga med att söka hjälp och stöd. Den här utbildningen skräddarsyr vi utifrån behoven på just er arbetsplats eller i er organisation.

Sex mot ersättning bland unga hbtqi-personer

Sex mot ersättning är ett ämne som fler behöver lyfta och kunna prata om! Vi förmedlar kunskap om sex mot ersättning och ger verktyg för ett bra bemötande.

Tryggare rum för och bemötande av asylsökande hbtqi-personer

Den här utbildningen riktar sig till dig som möter unga nyanlända i ditt arbete och vill få mer kunskap om hbtqi & asyl.


Vi har bland många andra utbildat och utfört konsultuppdrag för Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF), Stockholm Stad, UNICEF, Länsstyrelsen Västra Götaland, Elevhälsan i Jönköpings kommun, Maskrosbarn, BUP Örebro, Göteborgs Konstmuseum och Forum för Levande Historia.

Textstorlek