ATTENTION DETENTION | RFSL Ungdom
ATTENTION DETENTION

Projektet ”Attention Detention” syftar till att motverka bristen på information om sina rättigheter som hbtqi-ungdomar på Migrationsverkets förvar har. Målet är att bidra till att förbättra unga hbtqi-personers rättssäkerhet under asylprocessen och därmed verka för ökad mental och fysisk hälsa. Unga hbtqi-flyktingars situation är särskilt komplex, exempelvis om man av rädsla för att berätta om sin sexualitet eller könsidentitet riskerar att få avslag på sin ansökan och därmed kan komma att hamna i förvar.

Genom ett rättighetsbaserat perspektiv kommer projektet att genomföra besök på Migrationsverkets förvar. För detta har volontärer rekryterats som på plats på förvaren kommer att stötta unga hbtqi-personer genom att lyssna, ge stöd, råd och information om deras rättigheter.

Slutligen kommer en rapport att skrivas vars resultat vi hoppas kommer att bidra till en förbättring av asylsystemet. Rapporten kommer att skickas till EU och spridas internationellt för att främja försvaret av asylrätten. Detta projekt kommer att lyfta och synliggöra livsvillkor, röster och berättelser om unga hbtqi-personer från Migrationsverkets förvar.

Projektmedarbetare: Anja Persson
E-mail: [email protected]

NEWCOMERS YOUTH SÖKER JURIDISKA RÅDGIVARE
RFSL Ungdoms projekt Newcomers Youth söker flera jurister/juriststudenter att ingå i ett team av juridiska rådgivare som bistår unga hbtqi-personer med juridisk rådgivning i asylärenden.…
ATTENTION DETENTION SÖKER VOLONTÄRER
SVENSKA Newcomers Youths projekt Attention Detention letar nu efter hbtqi volontärer som vill bli en del av en besöksverksamhet. Vi letar efter volontärer som vill…
NOT ALONE IN EUROPE OPEN CALL FOR PARTICIPANTS
WHAT IS THIS? A 6 day train-the-trainer course for youth workers meeting young LGBTQ+ migrants, refugees and asylum seekers in order to make them more…