Newcomers Youth | RFSL Ungdom
Newcomers Youth
Ett projekt riktat till unga HBTQ-personer som ska eller har ansökt om asyl mellan 15 och 30 år. Det övergripande syftet med detta projekt är att öka det psykologiska och fysiska välbefinnandet hos unga nyanlända.
Syntolkning: Newcomers Youth logga. Till vänster syns ett ”N” i orange under ett ”C” i svart. Bokstäverna har vridits ett kvart varv moturs. Till höger står ett stort ”Y” i blågrönt.

Newcomers Youth är ett projekt där målgruppen är unga HBTQI-personer (15-30 år) som är asylsökande, icke-dokumenterade eller nyanlända i Sverige. Det övergripande syftet med detta projekt är att tillhandahålla en mötesplats, rådgivning och resurser för fysisk och mental välbefinnande för den nämnda gruppen

Aktiviteterna på Newcomers Youth inkluderar veckolång, föreläsningar/kreativa workshops, årliga sommarläger, psykisk hälsorådgivning och juridisk rådgivning. Newcomers Youth har åtagit sig att sprida kunskapen om utmaningar som unga nyanlända HBTQ-personer i Sverige upplever, tillhandahåller verktyg och mekanismer för att vårda deras välbefinnande i många aspekter, liksom att övervinna social och juridisk sårbarhet.

För att delta i aktiviteterna för Newcomers Youth måste du vara medlem i RFSL Ungdom som är gratis för dig som är nyanländ mellan 15 och 30 år.

Projektet Newcomers Youth finansieras av Arvsfonden.
Mötesplatsen i Stockholm finansieras av Socialnämnden, Stockholms stad.
Mötesplatsen i Luleå finansieras av Länstyrelsen, Norrbottens län.
Mötesplatsen i Göteborg finansieras av Länstyrelsen, Götalands län.

ONLINE HANGOUTS

Eftersom Newcomers’ säkerhet är vår prioritering under COVID-19-pandemin, har vi flyttat vår mötesplats till online hangouts! 

Online hangouts är veckomöten och en bra sak är att Newcomers Youth runt om i Sverige kan äntligen tillbringa mer tid tillsammans och lära sig mer om varandra.

Våra regler förblir desamma: sekretess, säkerhet, grupp och egenvård. Två gruppledare kommer alltid att vara närvarande under mötet och det är också ett bra tillfälle att informera dem om du behöver antingen juridisk hjälp eller rådgivning för mental hälsa.

Online hangouts är strukturerade för att vara diskussioner om mental hälsa, sexualitet och könsidentitet, liksom alla ämnen som du som medlem tycker är relevant att ta upp!

OM MÖTEPLATSEN
Våra deltagare träffas varje vecka med våra gruppledare som anordnar en säker mötesplats  för samtliga och alltid inkluderar olika aktiviteter. Alla gruppmedlemmar följer våra fyra regler som är viktiga för att göra alla bekväma och välkomna: sekretess, HBTQIfobi, nolltolerans mot rasism, gruppvård och egenvård.

Mötesplatsen hålls för närvarande på tre platser i Sverige. Både tid och plats skickas till dig när du är medlem i Newcomers Youth.
För frågor, skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Stockholm: Måndagar, 17:30 – 21:00
[email protected] eller SMS / WhatsApp 070 780 77 89

Göteborg: tisdagar, kl 16-20
[email protected] eller SMS / WhatsApp 076 337 48 54

Luleå: Varannan onsdag och fredag
[email protected]

OM JURIDISK RÅDGIVNING
Newcomers Youth erbjuder juridisk rådgivning till ungdomar under 30 år med frågor gällande deras asylansökan. NCY: s frivilligadvokater kan hjälpa dig med att förbereda dig för din intervju samt svara på frågor om asylprocessen i allmänhet.

Vi erbjuder rådgivning via telefon eller på vårt kontor i Stockholm.
Hur bokar jag en tid?
Skicka e-post till: Alexandra Politidis Palm på [email protected] 

OM PSYKISK HÄLSORÅDGIVNING
Newcomers Youth i samarbete med Pegasus-projektet erbjuder psykisk hälsorådgivning för alla medlemmar. Sessionerna är gratis och de riktar sig till dig som behöver stöd för att hantera psykisk hälsa (depression, våld, ångest, övergrepp). Dessa sessioner är INTE terapi och om ytterligare hjälp anses vara nödvändig av våra rådgivare kommer du att kunna få informationen var du ska nå ut.

För dig som är utanför Stockholm kan vi hjälpa dig via Skype eller telefon.
Hur bokar jag en tid?
E-post Haris Eloy [email protected]  

OM UNGDOM och – AKTIVISTLÄGRET
Aktivistlägret är vårt årliga evenemang riktat till nyanlända HBTQI ungdomar mellan 15-25 år som vill spendera kvalitativ och kreativ tid med andra deltagare. Vi bjuder in rättighetskämpar och konstnärer som tillhandahåller workshops, föreläsningar och aktiviteter för dig.

KONTAKTA OSS
Mer information finns på webbplatsen Newcomers Youth: http://newcomersyouth.se/ 

Där kan du hitta all information relaterad till våra aktiviteter, asylprocesser och tillhandahållna tjänster.

Glöm inte att följa oss på vår Facebook-sida Newcomers Youth för alla relevanta uppdateringar: https://www.facebook.com/rfslungdom.newcomersyouth


Rättigheter för newcomers
Här kan du läsa om dina rättigheter som t ex vård, skola och bostad.
Asylprocessen
Här kan du läsa om registrering, Dublinprocessen, utredning, bevisbörda och beslut.
Lär dig mer om asyl
Du har rätt att söka asyl om du fruktar för förföljelse bland annat på grund av din sexuella läggning, din könsidentitet eller ditt könsuttryck.

WEBSHOP