Avslutade projekt | RFSL Ungdom
Avslutade projekt
Senast uppdaterad 2023-02-14

Vi har genomfört mer än 30 projekt sen 2003. Projekten skiljer sig mycket från varandra: korta, långa, nationella, internationella, samarbeten, kampanjer och så vidare. Det alla projekt har gemensamt är att de arbetat för en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtqia-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill.

URIX | 2003–2009

Vi var med och arrangerade URIX – Sveriges enda åsiktsfestival för ungdomar mellan 13–18 år. Syftet med festivalen var att visa ungdomar hur de kan göra sin röst hörd och förverkliga sina idéer. Vi arrangerade festivalen genom Föreningen Gemensam Framtid tillsammans med Röda Korsets Ungdomsförbund, Ungdom mot rasism och Ungdomens Nykterhetsförbund.

ST: Framsida till metodmaterialet Bryt!, tredje upplagan.
Lär mig | 2004–2008

Syftet med projektet var att stärka unga hbt-personers självbild och öka kunskap, förståelse och handlingskraft hos alla ungdomar. Under projektet tog vi fram Bryt!, Sveriges första normkritiska metodmaterial tillsammans med Forum för levande historia. Under projektet bildades ett nätverk av utbildade workshopsledare som höll hundratals utbildningar över hela landet för medlemmar, lärare och medlemmar i religiösa samfund.

Under Lär mig! skrevs också rapporterna Pusselbitar, muminmammor och motstånd samt På avvikarens ansvar, vilket lanserades under Stockholm Pride 2007.

Följ med till Europa | 2005–2007

Syftet med projektet var att öka unga hbt-personers kunskaper om EU och vilka möjligheter det finns att påverka inom unionen. Vårt mål var att hitta metoder för att erbjuda teoretiska och praktiska verktyg och utbilda medlemmar i politiskt påverkansarbete så att de kan försvara och utöka sina rättigheter. Vi höll regionala utbildningar i Karlstad och Sundsvall. Ett tjugotal deltagare reste till Bryssel för att besöka Europaparlamentet och EU-kommissionen samt ILGA Europe.

Imagine a project – and make it happen! | 2006

Under 2006 deltog RFSL Ungdom i en veckolång kurs om planering och utveckling av projekt i Vilnius, Litauen. Med på kursen var organisationerna Campaign Against Homophobia från Polen, Diversity från Estland, LGL Youth från Litauen och Mozaika från Lettland.

Roundtable for LGBT Youth in the Baltic Sea Region | 2006–2008

Roundtable var ett samarbetsprojekt vars syfte var att stärka och vidareutveckla samarbetet mellan RFSL Ungdom och våra syskonorganisationer runt Östersjön. Varje månad träffade vi representanter från varje organisation och diskuterade gemensamma frågor. Förutom RFSL Ungdom deltog även Campaign Against Homophobia från Polen, Diversity från Estland, LGL Youth från Litauen, Mozaika från Lettland och SETA Youth från Finland i projektet.

We go international! | 2007

Syftet med projektet var att stärka RFSL Ungdoms internationella arbete och stärka distrikten genom bland annat workshops och nyhetsbrev. Projektet tog också fram broschyren Destination Queer (2007).

ST: Framsida till metodmaterialet O/LIKA.
Alla olika alla lika | 2007–2009

RFSL Ungdom deltog i LSU:s kampanj som engagerade unga för att verka för mänskliga rättigheter. Kampanjen syftade till att motverka fördomar och diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Vi var en del av referensgruppen som tog fram metodmaterialet O/LIKA (2008).

MIU | 2008

Syftet med projektet var att fokusera metodutveckling, kvalitetssäkra kunskapsnivån hos säkrare sexinformatörer och ta fram en kampanjmetodik som utgår från kvalitativa samtal. Projektet utbildade 61 informatörer och 19 samordnare, varav fem från RFSL Ungdom. Vi drev projektet tillsammans med RFSL och RFSU. MIU ledde senare till projektet Colour of Love.

Equal Love Equal Rights – Youth Breaking Borders and Building Common Grounds | 2008–2009

Vi samarbetade med sydafrikanska hbt-organisationen Triangle Project. Sammanlagt deltog 10 lesbiska/bisexuella tjejer och transpersoner mellan 19 och 25 år. Syftet var att skapa en plattform där deltagarna kunde utbyta erfarenheter och arbeta mot heteronormer och förtryck med både lokal och internationell förankring.

ST: Framsida till rapporten Under huden.
Normkritik på schemat | 2008–2009

Syftet med projektet var att förändra sättet som en arbetar med kön, sexualitet och jämställdhet i svenska skolor. Vi ville också få lärare att diskutera vilka normer som råder i inom dagens skola. Genom att utgå från Bryt! kunde vi ta fram pedagogiska metoder och utvärderingsmetoder som gav lärare nya verktyg att arbeta på ett queerfeministiskt, intersektionellt och normkritiskt sätt. Sammanlagt utbildade vi 965 lärare från 210 skolor. Vi tog också fram metodmaterialet Under huden (2010)

ST: Framsida till rapporten Är du kille eller tjej?
Transformering | 2008–2010

Under projektet genomfördes en omfattande intervjustudie som ledde till rapporten Är du kille eller tjej? (2008) och broschyren Att göra synligt – om unga transpersoner och ett bra bemötande (2009). Under projektet utbildades över 500 personer i frågor som rör trans. 2009 arrangerade vi vårt första läger för unga transpersoner: det första av sitt slag i Sverige.

Den 15 april 2010 lanserade vi sidan transformering.se med information och en frågemejl för unga transpersoner och deras anhöriga. Sen 2017 drivs sidan tillsammans med RFSL och riktar sig till transpersoner av alla åldrar.

ST: Color of loves logga.
Colour of Love | 2008–2016

Under 9 år genomförde vi den uppsökande kampanjen Colour of Love tillsammans med RFSL och RFSU. Syftet var att prata om säkrare sex med ungdomar, unga vuxna och män som har sex med män. I projektet utbildades säkrare sex-informatörer som deltog på musik- och Pridefestivaler som Arvika, Hultsfred, Peace and Love, Siesta!, Storsjöyran och många fler. Vissa festivaler var nationella satsningar, medan andra genomfördes på initiativ av förbundens lokala distrikt och föreningar.

ST: Framsida till rapporten Hon Hen Han.
Sex på vems villkor? | 2009

Vi genomförde en enkätundersökning på Qruiser.se, där drygt 3 000 unga hbt-personer mellan 15 och 25 år svarade på frågor om utsatthet för hatbrott och sexualbrott. Resultatet av undersökningen publicerades i rapporten Effekten av heteronormen (2009). Delar av undersökningen ingick också i Ungdomsstyrelsens rapport Hon Hen Han (2010). Studien finansierades av Brottsofferfonden och Ungdomsstyrelsen.

ST: Framsida till rapporten Se mig - Unga om sex och internet.
Internet utanför heteronormen | 2009

Vi intervjuade 17 unga hbt-personer mellan 17 och 23 år om sex och kärlek i anslutning till internet. Resultatet av studien publicerades som ett kapitel i Ungdomsstyrelsens rapport Se mig – Unga om sex och internet (2009).

Crossing Borders | 2009

Vi samarbetade med hbtq-organisationen Queer Youth Uganda för att skapa ett rum för internationell solidaritet och aktivism mellan unga i olika delar av världen. Tillsammans kämpade vi mot den antihomosexuella lagstiftningen som Ugandas regering antog. Vi genomförde en 10 dagars konferens med 8 deltagare från Sverige och Uganda under Stockholm Pride. Vi gjorde även en dokumentärfilm som vi visade i fem distrikt på World Aids Day.

ST: Framsida till studiematerialet Man föds inte till homofob, man blir det.
Cry no more | 2009–2010

Vi samarbetade med Riksteatern och Regionteater Väst runt föreställningen No tears for queers som turnerade i Sverige. Under projektet träffade vi 10 000 gymnasieelever i 55 städer och pratade om homofobi, heteronormativitet och hatbrott. Flera av våra distrikt deltog i projektet och bjöd publiken på fika och häng efter samtalet. Vi tog också fram studiematerialet Man föds inte till homofob, man blir det (2010).

ST: Framsida till boken Tusen Bilder, Tusen Ord.
Tusen bilder tusen ord | 2009–2013

Syftet med projektet var att ge unga hbtq-personer möjlighet att använda konstnärliga uttryck som ett sätt att främja sin egen psykiska hälsa. Under projektet hölls serier med konstnärliga workshops för unga hbtq-personer mellan 13 till 26 år. Vi hade lokala grupper i Gävle, Göteborg, Kalmar, Karlstad, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro. Flera av grupperna arrangerade också en utställning på konstmuseum, bibliotek, fritidsgårdar och Pridefestivaler.

Under projektet arrangerade vi tre konstkollon som lockade runt 30–35 deltagare var. Vi publicerade också boken Tusen Bilder, Tusen Ord (2011). Boken använde vi för att utbilda distrikt och aktivistgrupper så att de kunde hålla egna workshopsserier.

Plats för mig? | 2010

Syftet med projektet var att arbeta med antidiskriminering inom RFSL Ungdom och arbeta med bättre tillgänglighet inom förbundet. Projektet riktade sig direkt till medlemmar genom workshops på nationella arrangemang och distriktsturné. Vi reviderade också vårt metodmaterial Bryt! under projektet.

ST: Framsida till materialet Öppna fritidsverksamheten, andra upplagan.
Mötesplatser för unga hbt-personer | 2010–2011

MUCF (Myndigheten för Civil- & Samhällsfrågor) anlitade oss för att ta fram underlag till materialet Öppna verksamheten – om hbt, normer och inkludering i öppen fritidsverksamhet (2010). Året därpå genomförde vi utbildningar i Lycksele, Umeå, Göteborg, Linköping, Södertälje och Stockholm. Utbildningen vände sig till fritidspedagoger, lärare på fritidspedagogutbildningar, chefer, tjänstemän och politiker inom fritidsförvaltning.

ST: Framsida till rapporten Hbt & heder.
Hbt och heder | 2010–2013

Tillsammans med Alma Europa genomförde vi en intervjustudie med unga hbtq-personer som lever i hedersmiljöer, vilket resulterade i rapporten Hbt & heder (2011). Under projektet lanserade vi sidan www.hbtheder.se med information, stödchatt och mail. Vi tog också fram metodmaterialet Hbt & heder – Råd till yrkesverksamma (2012) och utbildade yrkesverksamma inom elevhälsa och socialtjänsten på arbetsplatser, Pride-festivaler, konferenser och andra arrangemang.

ST: Framsida till broschyren Jag vet att Gud älskar mig.
Tyst? | 2011

Syftet med projektet var att synliggöra troende hbtq-personer och ifrågasätta normer kopplat till religion, etnicitet och hudfärg. Vi bildade ett nätverk med Sveriges Förenade HBTQIA+ Studenter, Equmenia och Svenska Kyrkans Unga och arrangerade utbildningar, workshops och panelsamtal inom ämnet. Projektet resulterade också i broschyren Jag vet att Gud älskar mig (2011).

Sprid | 2011

Under 2011 blev vi en av samarbetsorganisationerna till projektet Sprid, vilket drevs av PeaceWorks Sweden. Projektet erbjöd utbildningar över hela landet för personer som ville driva egna projekt med antirasistisk grund. Projektet tog fram en egen blogg på spridantirasism.blogspot.com.

ST: Framsida till metodmaterialet Gränser.
Gränser | 2012

Syftet med projektet var att ta fram metodmaterialet Gränser (2012) som diskuterar gränssättning, säkrare sex, alkohol och droger. Metodmaterialet togs fram av en referensgrupp med kuratorer och representanter från Ungdomens Nykterhetsförbund och RFSL. Under projektet har vi också arrangerat workshops på nationella arrangemang och RFSL Stockholms ungdomsverksamhet Egalia. Projektet finansierades av Smittskyddsinstitutet.

ST: Framsida till rapporten Hbtq och idrott.
Hbtq och idrott | 2012–2013

Vi tog fram rapporten Hbtq och idrott (2013) tillsammans med RFSL på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Syftet med rapporten var att kartlägga attityder som hbtq-personer möter inom idrottsrörelsen. Utöver idrottsutövare intervjuades funktionärer och föräldrar. Till rapporten finns förslag på åtgärder för att göra idrottsrörelsen mer inkluderande.

Nära | 2012–2014

Syftet med projektet var att stötta och stärka unga transpersoner i nära relationer. Vi arbetade med kunskapsinhämtning genom en referensgrupp med sakkunniga, intervjuer med utredningsteam och organisationer som exempelvis FPES och KIM. Under projektet uppdaterade vi transformering.se. Vi spred även affischer och flyers till distrikt, skolor och ungdomsmottagningar.

ST: Mer än queers logga.
Mer än queer | 2013–2015

Syftet med projektet var att stötta uppstartandet och drivandet av fritidsverksamheter för och av unga hbtq-personer. Flera aktivistgrupper bildades genom projektet som fick handledning och stöd genom exempelvis processdagar samt styrelse- och ledarskapsutbildning. Det arrangerades också ett aktivistläger där deltagarna fick lära sig mer om kommunikation, projektarbete, tryggare mötesplatser och hållbar aktivism. Projektet tog också fram inspirationsboken Vilja och Vrede (2015).

Aldrig OK | 2014

Syftet med projektet var att informera ungdomar hur kan anmäla diskriminering, kränkningar eller hatbrott. Vi genomförde projektet tillsammans med RFSL:s brottsofferjour och Polisens hatbrottsgrupp i Stockholm. Under projektet lanserade vi också hemsidan aldrigokej.se.

ST: Bild på karta med en röd varningstriangel.
INTE OK! | 2014–2015

Syftet med projektet var att motverka homo-, bi-, och transfobi och rasism i grund- och gymnasieskola. Projektet lanserade hemsidan diskrimineringskartan.se. På sidan kunde du anonymt dela dina upplevelser av diskriminering, kränkningar eller hatbrott. Alla som delade berättelser fick välja om de ville bli kontaktade och få tips på stödåtgärder. Berättelserna visades sedan upp på en interaktiv karta över Sverige.

ST: Nätverket för normkritiska skolgruppers logga.
NNSG | 2014–2016

Syftet med Nätverket för Normkritiska Skolgrupper var att stötta och stärka gymnasieelever som vill organisera sig i frågor som rör hbtq-rättigheter, antirasism och genus. Projektet stöttade ungas organisering och skolgrupper som ville påverka skolmiljön så att det blev en tryggare plats för alla elever. Vi erbjöd digitala och fysiska möten mellan elever som engagerar sig eller vill engagera sig på sin skola. Projektet genomfördes i samarbete med RFSL Stockholm. Eleverna i projektet arrangerade en elevledd konferens för skolpersonal och tog fram fickhandboken #Tryggskola (2016).

ST: Pegasus logga.
Pegasus | 2014–2017

Syftet med projektet var att förbättra hälsan bland unga hbtq-personer i åldern 15–25 år som har erfarenhet av sex mot ersättning. Vi lanserade hemsidan pegasus.se med information till både ungdomar och yrkesverksamma samt chatten pegasus. En referensgrupp med representanter från MIKA-mottagningarna och RFSL Stockholm gav oss feedback på hemsida och material som vi tog fram. Vi genomförde flera utbildningar och föreläsningar på medlemsaktiviteter, Pridefestivaler och konferenser. Projektet resulterade också i rapporten Sex för X (2015). Pegasus ledde senare till projektet Pegasus Råd & Stöd.

ST: Framsida till materialet Allt det viktigaste om sex.
ADVOS | 2017–2020

Vi tog fram materialet Allt det viktigaste om sex (2017) som fokuserar på kroppen, säkrare sex, testning, ömsesidighet och hiv/STI. Det är skrivet för att inkludera alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller hur ens kropp ser ut och fungerar. Till material tog vi också fram en lärarhandledning och övningsbank, en podcast och tre filmer.

ST: Pegasus Råd & Stöds logga.
Pegasus Råd och Stöd | 2018–2021

Projektet var en fortsättning på Pegasus. Det riktade sig till hbtq-personer mellan 15–25 år som har erfarenhet av och/eller funderingar kring sex mot ersättning. Projektet bestod av en stödverksamhet där vi erbjöd kuratorssamtal eller praktiskt stöd vid kontakt med myndigheter. Vi höll också utbildningar för yrkesverksamma som möter unga hbtq-personer genom sitt arbete. Genom projektet uppdaterade vi pegasus.se, gjorde en enkätundersökning och släppte rapporten Respektera hur jag vill ta mig igenom allt! (2018).

ST: Attention:detentions logga.
Attention:detention | 2019–2020

Syftet med projektet var att motverka bristen på information om sina rättigheter som unga hbtq-personer på Migrationsverkets förvar har. Målet var att bidra till att förbättra deras rättssäkerhet under asylprocessen och verka för en ökad psykisk och fysisk hälsa. I projektet utvärderade vi målgruppens utsatta situation i rapporten Attention Detention – situationen för hbtq-ungdomar i Migrationsverkets förvar (2020). 

SAGA-projektet | 2019–2021

Syftet med projektet var att utveckla ett filmbaserat metodmaterial för att motverka kränkningar, hat och utanförskap i skolan. Genom att använda filmer kan eleverna utgå från personerna i filmen istället för sig själva när de diskuterar och reflekterar om normer och attityder. Metodmaterialet riktar sig till lärare för att utbilda elever om normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Projektet drevs av RFSL Ungdom Uppsala (tidigare SAGA-gruppen i RFSL Uppsala) med stöd från förbundet.

ST: Not Alone in Europes logga.
Not Alone in Europe | 2019–2022

Vårt första internationella projekt sen 2009. Genom projektet utbildade vi personer som genom sitt arbete möter unga hbtqi-personer som migrerat, flytt och/eller söker asyl. Syftet med utbildningen var att bättre inkludera unga nyanlända socialt och uppmuntra dem att engagera sig i samhällsutvecklingen. På utbildningen fanns socialarbetare, lärare och samhällsförmedlare från hela Europa.

Civilkurage | 2020–2021

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för det unga civilsamhället att göra bättre motstånd mot hat och hot och öka det demokratiska utrymmet. Genom projektet såg vi över förbundets säkerhetsrutiner, tog fram en verktygslåda med kunskap och material, och höll utbildningar om civilkurage. Vi spred också en kampanj på sociala medier kring hur en som utsatt och som allierad kan agera för att möta hat och hot.

Relaterade inlägg