RFSL Ungdoms logga med vit text.
Om oss / Verksamhet / Tänk HBTQIA

Tänk HBTQIA

Tänk HBTQIA är vår kunskapsbank med material från projektet Trygga Rum.
Logga för Tänk HBTQIA mot lila bakgrund. Det står "Tänk HBTQIA" i ljusgrön och ljusrosa text där Ä:et ersatts med en glödlampa.

En handledning för mötesplatser med och för hbtqia-personer

I denna handbok kan du som arbetar som fritidsledare eller personal på en blivande, nystartad eller existerande mötesplats för och med hbtqia-ungdomar, få guidning och introduktion till den kompetens som krävs inom verksamheten.

Handboken lyfter allt från praktiska tips till hbtqia-kunskap och ger dig som arbetar på en mötesplats för och med hbtqia-ungdomar en enkel och tydlig guide.

Handbokens tema:

 • Fritidsledarens roll

 • Checklista för fritidsledare

 • Vem är en mötesplats för hbtqia-ungdomar till för och vad görs på en mötesplats

 • Konflikthantering, regler och policies

 • Checklista för mötesplatser

 • Att möta hbtqia-ungdomar och introduktion till hbtqia-kunskap

 • Intersektionella perspektiv

Ladda ner handboken som PDF!

Omslag till Tänk HBTQIA: En handledning för mötesplatser med och för hbtqia-personer.
Omslag till Tänk HBTQIA: Tio enkla tips till kommuner.

Tio enkla tips till kommuner

 1. Bjud in unga hbtqia-personer och gör en plan tillsammans
 2. Skapa hbtqia-mötesplatser för ungdomar med unga hbtqia-personer
 3. Höj kunskapen och utöka er hbtqia-kompetensen
 4. Signalera hbtqia-inkludering
 5. Krossa normer och hat
 6. Våga stå upp för rättvisa
 7. Motverka ohälsa tidigt
 8. Bredda representationen
 9. Lyft lokala förebilder
 10. Nå ut och sprid brett

Ladda ner flyern som PDF!

TÄNK HBTQIA webbutbildning

En webbutbildning för kommuner och kommunpersonal som startar eller arbetar på mötesplatser för och med unga hbtqia-ungdomar.

Webbutbildningen TÄNK HBTQIA är för dig som behöver grundläggande kunskap om hbtqia-frågor och unga hbtqia-personers livsvillkor. 

Utbildningen lyfter:

 • Normer och normbrytande
 • Hbtqia begrepp
 • Sexualitet, könsidentitet och könsuttryck
 • Kort om könsbekräftande
 • Pronomen
 • Hbtqia-ungdomars livsvillkor
 • 6 övningar
 • Do’s and dont’s
 • Kort checklista för bra bemötande

För flera verktyg ladda även vårt material ”En handledning för mötesplatser med och för hbtqia-personer”.

Den nya HBTQIA-kartan