RFSL Ungdoms logga med vit text.

Hiv

Hiv står för humant immunbristvirus. Hiv är ett virus och är en så kallad systemisk infektion. Systemisk betyder att viruset finns i hela kroppen. Viruset bryter ned kroppens immunförsvar och det gör att kroppen inte kan försvara sig mot sjukdomar. En blir sjuk i vanliga sjukdomar som kroppen annars skulle kunna försvara sig mot, en kan lättare få sjukdomar som annars är ganska ovanliga, och sjukdomar som inte brukar vara farliga för personer som inte har hiv, kan göra en person som lever med hiv väldigt sjuk. Det kan vara till exempel svampinfektioner, olika cancerformer eller lunginflammation.

De flesta som lever med hiv i Sverige idag har en bra och effektiv behandling. Behandlingen gör att nivåerna av hivvirus i kroppen är låga och att immunförsvaret inte bryts ned. Med medicinering kan en leva länge med hiv och må bra. Än så länge går det inte att bota hiv eller att vaccinera sig mot hiv.

Överföring

Hiv överförs oftast via omslutande sex utan kondom eller inidom med medfödd kuk i fitta (medfödd eller erhållen) eller i analen. Även oralsex med medfödd kuk kan överföra viruset. Viruset kan också överföras via blod, till exempel genom att flera personer delar spruta.

Hivviruset kan överföras via kroppsvätskorna försats, sperma, lubrikation, bröstmjölk samt blod. Tårar eller saliv kan inte överföra hivvirus.

Hivviruset dör snabbt utanför kroppen och kan inte överföras genom kyssar, att använda samma bestick eller dricka ur samma glas, via toaletter, om en använder samma dusch eller liknande. Det är väldigt ovanligt att hiv överförs till barn vid förlossningar i Sverige, och blodtransfusioner i Sverige är mycket säkra.

Andra sexuellt överförbara infektioner gör att hiv lättare kan överföras eftersom immunförsvaret blir sämre när en redan har en infektion i kroppen. Om en har klamydia är en till exempel mer mottaglig för att få andra sexuellt överförbara infektioner och även för hivvirus.

Symptom

De flesta som får hiv märker ingenting alls i början, och en kan leva länge med hiv utan att veta att en har det. En del får en primärinfektion (en första reaktion) ungefär en månad efter att viruset har överförts. Det är som en kraftig förkylning eller influensa. Vanliga symptom på primärinfektion är:

  • Feber
  • Huvudvärk
  • Ont i kroppen
  • Svullna lymfkörtlar

Risken för att hiv överförs är störst precis i början när någon fått hiv, om en person inte känner till att hen har hiv, om en inte har behandling eller om en inte tar sina mediciner mot hiv.

Om en har hiv länge utan att få behandling kommer viruset att börja bryta ned ens immunförsvar. Det kan märkas till exempel som att en svettas mycket mer än vanligt, att en får utslag på kroppen eller svamp i munnen.

Testning

Det enda sättet att känna till sin hivstatus, alltså att veta om en har hivviruset eller inte, är att testa sig. Hivtest går att göra på två sätt. Antingen med ett vanligt blodprov, det vill säga med ett stick i armvecket. Det tar ungefär 1–2 veckor att få sitt provsvar om en tar sitt test på det sättet. Vissa testningsmottagningar erbjuder även test med snabbsvar, då sticker en i fingret och några droppar blod sätts på en teststicka. Efter 15 minuter syns provsvaret på teststickan. Båda metoderna ger säkert svar när det gått sex respektive åtta veckor efter det eventuella överföringstillfället.

Det är bra att komma ihåg att alla testningsställen inte gör test med snabbsvar och att en alltid ska testa sig även innan en viss tid har gått om en känner sig orolig.

Det är bra att testa sig regelbundet, både för att kunna få behandling om en behöver det och för att viruset inte ska överföras till någon annan, om en fått hiv. Får en behandling i tid kan en leva lika länge som en skulle gjort utan hiv. Eftersom behandlingen inte botar hiv måste en ta hivmediciner resten av livet om en lever med hiv.

Behandling

Om du har testat dig för hiv och testet visar att du har hivviruset får du träffa en läkare som ger dig mediciner. Hivviruset kan en inte ta bort, men med rätt medicinering hålls virusnivåerna låga och ens immunförsvar bryts inte ned.

Stigma

Idag går det att må bra och leva ett långt liv med hiv i Sverige. Det beror på att det finns bra mediciner och att de inte kostar något för den som behöver dem. Dessa mediciner gör också att hiv oftast blir smittfri, alltså att viruset inte kan överföras från personen som har det till andra personer.

Trots det finns det mycket fördomar och stigma (att räknas som sämre, baserat på fördomar) om hiv, hur det överförs och vem som har det. Hivstigma kan också innebära att personer runt en bara ser en som sitt hivvirus, vilket i sin tur också leder till fördomar kring en. Personer som lever med hiv och har en bra behandling mår oftast bra, men stigmat ökar risken för psykisk ohälsa.

Personer med olika identiteter, sexualiteter och erfarenheter lever med hiv. Det går inte att se på en person om hen lever med hiv eller inte. För att personer som lever med hiv inte ska bli sämre behandlade än personer som inte gör det är det viktigt att lära sig mer om hiv, och att tillsammans hjälpas åt att krossa de fördomar som finns. Om alla får bra kunskap om hiv innebär det också att många kan ta informerade beslut (beslut som baseras på fakta) som rör deras egen sexuella hälsa, oavsett om de har hiv eller inte. Kunskap om hiv innebär nämligen också kunskap om säkrare sex.

Sexmejlen

Hör av dig om du har frågor som handlar om sex och relationer! För alla hbtqia-personer upp till 30 år.