RFSL Ungdoms logga med vit text.

RFSL Ungdom är en rättighetsbaserad medlemsrörelse för unga hbtqia-personers självbestämmanderätt

Engagera dig

Bli medlem

Bli en del av vår queera folkrörelse av och för unga. Tillsammans bygger vi vårt community starkare.

Vad kan jag göra?

Vill du också engagera dig i vår medlemsrörelse? Här finns tips på vad du kan göra på lokal och nationell nivå.

Förtroendeuppdrag

Funderar du på att kandidera till ett förtroendeuppdrag? Här hittar du information om våra uppdrag.

Starta lokalförening

Vill du starta en lokalförening tillsammans med dina vänner? Här hittar du mer information!

VÅRA VERKSAMHETER

Sexmejlen

Hör av dig om du har frågor som handlar om sex och relationer! För alla hbtqia-personer upp till 30 år.

Tänk HBTQIA

RFSL Ungdom hjälper landets kommuner att ta sitt ansvar: att skapa trygga rum for dig som är ung och hbtqia.

Vill du veta mer?

Hör av dig om du har frågor om medlemskap, nätverk, Min medlemssida eller Discord!

Senaste nyheterna

Våra samarbetspartners