RFSL Ungdoms logga med vit text.
Engagera dig / Våra lokalföreningar / Starta lokalförening

Starta lokalförening

Finns det ingen lokalförening där du bor? Då kan du starta en ny tillsammans med dina kompisar! Vi har samlat tips och resurser för en snabbare start.

Det finns flera goda anledningar till att starta en lokalförening! En lokalförening gör det lättare att göra aktiviteter, organisera sig demokratiskt och söka pengar från bidragsgivare. Ni får stöd för att starta och driva lokalföreningen av förbundet, men ni bestämmer själva vad för lokal verksamhet som ni vill driva.

Fem snabba steg!

  1. Samla minst två till medlemmar som vill sitta i interimstyrelsen
  2. Hitta en person som vill vara revisor. Det kan vara en medlem eller någon annan som ni känner
  3. Håll ett uppstartsmöte: bestäm hur lokalföreningen ska fungera, vad den ska göra och vilka som ska leda den första året
  4. Ansök om att antas som ny lokalförening: skicka in underlag från uppstartsmötet
  5. När förbundsstyrelsen godkänt er ansökan är det bara att köra!

Resurser

Här har vi samlat guider och mallar för att ni snabbt ska komma igång!

FAQ om att starta lokalförening

RFSL Ungdom erbjuder en mängd stöd för att hjälpa lokalföreningarna att utvecklas. Det inkluderar till exempel ekonomiska bidrag, utbildningar samt digitala plattformar och appar för föreningsadministration.

RFSL Ungdom delar ut uppstartsbidrag till alla nystartade lokalföreningar. Varje år delar vi ut föreningscash till alla lokalföreningar som uppfyller kraven för att få det. Dessutom kan vi ge råd om finansiering och söka pengar från bidragsgivare, till exempel kommuner och stiftelser.

Uppstartsbidraget skickas så fort ni anslutit er till RFSL Ungdoms bankalternativ eller öppnat ett bankkonto.

Alla lokalföreningar har möjlighet att delta i RFSL Ungdoms årliga förbundsstämman där de kan påverka vad vi ska tycka och göra i olika frågor. Utöver detta arrangerar vi lokalföreningsträffar, utbildningar och workshops för att stötta förtroendevalda i deras uppdrag.

Lokalföreningen ska ha ett årsmöte och minst fyra styrelsemöten per år. Ni ska också berätta för oss vad ni gör genom att dela lokalföreningens protokoll. Allt detta gör ni genom vår molntjänst Google Drive.

Vill du veta mer?

Hör av dig om du har frågor om engagemang, volontärskap, föreningsarbete och demokrati!