RFSL Ungdoms logga med vit text.
HBTQIA / Våld & kränkningar / Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som sker mot din vilja, eller som sker utan att alla inblandade samtyckt till sexet. Det räcker alltså inte att någon inte sagt nej utan det krävs samtycke för att något ska vara ett sex och inte ett övergrepp. Det är alltid du själv som bestämmer vad som är okej eller inte för dig. Den som inte respekterar dina sexuella gränser begår ett övergrepp som kan vara ett allvarligt brott.

Samtycke är ett begrepp som finns i lagen. Det handlar om att säga ja eller visa ett ja till något, exempelvis sex. Det kan finnas olika anledningar till att säga ja till sex. Samtycke i lagtexten säger inget om hur det känns utan bara att personerna kommit överens och sagt ja.

Ömsesidighet är ett ord som handlar om att både samtycke och bra-känsla finns. Bra-känsla handlar om att det ska kännas bra för alla som har sex både före, under och efter att man har sex.

Man har när som helst rätt att ångra sig och avsluta sexet. Det betyder att man får ta tillbaka sitt samtycke när som helst. Det gäller oavsett om man börjat ha sex eller inte och oavsett vad man har kommit överens om innan.

Hur man känner efter eller reagerar när någon har utsatt en för sexuella övergrepp är olika för olika personer. Det finns inte ett sätt att känna som är rätt eller fel. Man kan känna ångest, stress, nedstämdhet eller oro. Det gäller oavsett om det hänt nyligen eller om det gått långt tid efter händelsen. Det är vanligt att vara osäker på om det man har varit med om var ett övergrepp eller inte. Det kan hjälpa att prata med någon om det som hänt och få hjälp att ta hand om sig och sina känslor.

En person som är 15 år eller äldre bryter mot svensk lag, om den har sex med en person som är under 15 år. Lagen är inte till för att stoppa unga personer från att ha sex med varandra, utan finns för att skydda barn och unga från övergrepp av äldre ungdomar och vuxna.

Prata med kurator

Du kan boka tid med en av oss på Säkrare genom Kaddio.

Prata med någon?

Du är välkommen att kontakta oss om du har varit med om något jobbigt. Självklart kan du vara anonym.