RFSL Ungdoms logga med vit text.

HPV

PODD: RFSL Ungdom diskuterar HPV

HPV kan leda till kondylom och orsaka cancer – och det kan drabba alla som har sex. RFSL Ungdom vill att alla tonåringar, unga vuxna och riskgrupper ska kunna få gratis HPV-vaccination. Lär dig mer om HPV och hur du kan skydda dig i vår podd!

I det här avsnittet gästas podden av Victor som är sjuksköterska på Venhälsan och Sebastian som har erfarenhet av HPV-komplikationer och vaccination. Programvärd är Elias Fjellander, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Vad är HPV?

HPV står för humant papillomvirus och är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Den överförs väldigt lätt via sex även om en använder kondom eller inidom.

Nästan alla sexuellt aktiva personer har någon gång haft någon form av HPV, men inte märkt av det och infektionen har sedan läkt ut sig självt. Det finns över 200 typer av HPV-virus. De flesta är ofarliga och ger inga symptom alls.

Det finns några typer av HPV-virus som orsakar kondylom, eller könsvårtor. Vårtorna är ofarliga och brukar försvinna av sig själva, men ibland sitter de på ställen där de kan göra ont, skava eller kännas obekväma. I en del fall kan det vara jobbigt att ha sex om en har vårtor. För de som har den här typen av besvär kan vården hjälpa till och det går att ta bort vårtorna på olika sätt, till exempel genom att pensla på ett läkemedel som vården skriver ut. Om vårtorna inte går bort av det, eller om de sitter på ställen där det är svårt att komma åt själv, kan vården hjälpa till att ta bort dem.

Några typer av HPV orsakar cellförändringar som kan utvecklas till cancer. Cellförändringarna kan sitta i könsorgan, anal eller svalg. 98 procent av alla fall av livmoderhalscancer orsakas av HPV, 90 procent av all analcancer, 70 procent av all svalgcancer, 65 procent av all vulva-/vaginacancer och 60 procent av all peniscancer.

Hbtqia-personer drabbas mer av HPV

Statistik från både Sverige och andra länder visar att killar som ligger med killar, transpersoner och personer som lever med hiv oftare drabbas av HPV än befolkningen i stort. Det är ungefär 30 till 40 gånger vanligare att män som ligger med män får analcancer än övriga befolkningen och 70 till 200 vanligare om man också lever med hiv. Transpersoner är den grupp som har flest HPV-typer, särskilt transpersoner som lever med hiv.

HPV-vaccination

Det finns effektiva vaccin som skyddar mot de HPV-typer som främst orsakar cellförändringar och kondylom. Att vaccinera sig mot HPV gör att man får ett skydd mot kondylom och cellförändingar som orsakas av HPV. Om man är vaccinerad får även de personer som man har sex med ett skydd mot HPV, detta kallas för flockimmunitet.

I Sverige blir alla barn i årskurs 5 erbjudna vaccination mot de typer av HPV som kan skapa cellförändringar och kondylom. Det är bäst att vaccinera sig innan en börjar ha sex med andra, men det fungerar även efter en börjat ha sex. Det går att vaccinera sig i vuxen ålder. De flesta som vaccineras gör det mellan 11 och 27 års ålder. Därefter minskar risken att drabbas av HPV, men för killar och transpersoner som har sex med killar samt för personer som lever med hiv är risken fortsatt hög att drabbas även efter 27 års ålder, vilket är varför denna grupp vaccineras upp till 45 års ålder i vissa länder, till exempel Storbritannien.

Region Stockholm rekommenderar att alla ovaccinerade pojkar och män till och med 26 års ålder vaccineras mot HPV och att ovaccinerade män/transkvinnor som har sex med män vaccineras mot HPV till och med 45 års ålder.

Hur gör jag för att vaccinera mig?

RFSL Ungdom jobbar för att alla, oavsett juridiskt kön och oavsett hur ens kropp ser ut, ska erbjudas gratis HPV-vaccination. Tyvärr är det inte så än, men vissa personer erbjuds gratis vaccination idag.

  • Kvinnor och transpersoner med livmoder födda 1994 -1999 erbjuds gratis HPV-vaccination i hela landet. Klicka här för att boka vaccination!
  • Män som har sex med män och transpersoner upp till 45 års ålder som lever med hiv och som får behandling för hiv på Venhälsan i Stockholm eller på Infektionsmottagning 2 i Huddinge erbjuds gratis HPV-vaccination. Om du tillhör denna grupp kan du kontakta mottagningen du går till för vaccination.

Alla andra kan vaccinera sig mot HPV på vaccinationsmottagningar eller apotek, men måste betala för det själva. Om man har börjat ha sex behöver man ta tre sprutor som kostar 1500-2200 kronor styck, totalt 4500-6600 kronor.

Man kan också prata med skol-/elevhälsan eller ungdomsmottagningen om vaccination. Visa dem informationen på denna sidan, särskilt rapporten ”HPV-vaccination för alla: catch-up & särskilt utsatta grupper”, och diskutera om de kan erbjuda dig gratis vaccination.

Cellprovtagning

Alla personer med livmodertapp behöver ta cellprover. Det är det enda sättet att upptäcka cellförändringar som kan utvecklas till cancer. Cellprov tas från livmodertappen och det är en gynekolog eller barnmorska som tar provet.

Personer med ett kvinnligt personnummer blir kallade till gynekologisk cellprovtagning vid 23 års ålder och sedan med jämna mellanrum. Fram till 50 års ålder skickas en kallelse vart tredje år, sedan tas proven mer sällan.

Transpersoner med livmoderhals behöver också ta cellprover, men det är inte säker att de blir kallade till provtagning. Därför behöver de själva kontakta vården för att få ta cellprover. De som får transvård i Sverige kan prata med sin behandlande läkare om att få ta cellprov.

Personer som har en erhållen slida behöver inte ta cellprov.

Idag finns det inga screeningprogram för cellförändringar i analen, penis eller svalg.

RFSL Ungdoms rapport ”HPV-vaccination för alla”

Idag finns det vaccin som skyddar mot cancer orsakat av HPV. Killar och transpersoner som har sex med killar drabbas av HPV-relaterad cancer i högre utsträckning än övriga befolkningen och de som lever med hiv drabbas ytterligare. Trots detta är det idag bara möjligt för kvinnor och andra personer med livmoder som är äldre än 14 år att få gratis vaccin mot HPV. Detta tycker RFSL Ungdom är fel!

Vi har tagit fram en rapport som visar vikten av att erbjuda kostnadsfri HPV-vaccination bredare, speciellt till personer i särskild risk att drabbas. Rapporten ”HPV-vaccination för alla: catch-up & särskilt utsatta grupper” sammanfattar situationen kring HPV idag, både i Sverige och i andra länder. Vi har även tittat närmare på riskutsatthet, HPV genom livet, exempel på insatser mot HPV samt sjukdomens påverkan på hälsoekonomin.

Läs rapporten här!

Detta vill RFSL Ungdom

  • Erbjud killar och unga män upp till 27 års ålder kostnadsfri catch-up vaccination mot HPV!
  • Erbjud kostnadsfri HPV-vaccination till män som har sex med män, transpersoner och personer som lever med hiv upp till 45 års ålder!

RFSL Ungdom arbetar aktivt med frågan om rätten till vaccination mot HPV. I slutet av 2022 skickade vi tillsammans med andra aktörer en uppmaning till Folkhälsomyndigheten om att tillsätta en utredning kring vaccination mot HPV för män som har sex med män, transpersoner och personer som lever med hiv. Syftet var att göra HPV-vaccination tillgängligt för fler, och då speciellt unga bögar, bikillar och transpersoner födda mellan 1994 och 2009.

Förutom rapporten som nämns ovan arbetar RFSL Ungdom även med kunskapsbyggande insatser, till exempel via informationskampanjer i sociala medier, debattartiklar och liknande. Dessutom bedriver RFSL Ungdom påverkansarbete mot politiker och beslutsfattare.

Situationen i Sverige just nu

I augusti 2023 gick Folkhälsomyndigheten ut med att de har påbörjat en utredning kring behov och kostnader för att erbjuda HPV-vaccination till de pojkar och män som inte erbjuds det inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Myndigheten utreder också behovet och kostnaden för ett särskilt erbjudande om vaccination till män som har sex med män, transpersoner och personer som lever med hiv. Utredningen förväntas bli klar i juni 2024.

För den som inte är inkluderad i erbjudande om HPV-vaccination idag och vill veta hur den på eget bevåg kan skydda sig ser läget lite olika ut i Sveriges olika regioner. Generellt går det dock att vaccinera sig via en privat vaccinationscentral eller vårdcentral, bekostat ur egen ficka. Om du går i skolan kan du också fråga din skolsköterska om råd.

I Region Stockholm rekommenderas vaccination till män upp till 26 ålder samt till män som har sex med män upp till 45 års ålder, och det pågår lite olika initiativ för att utöka HPV-vaccinationen på sina håll i regionerna, men det är inget som är klart i dagsläget.

För dig som vill veta mer om HPV-vaccination och se vilka möjligheter du har att vaccinera dig samt till vilket pris – vänd dig till din vårdcentral, ungdomsmottagning eller lokala vaccinatör.

Sexmejlen

Hör av dig om du har frågor som handlar om sex och relationer! För alla hbtqia-personer upp till 30 år.