RFSL Ungdoms logga med vit text.
HBTQIA / Könssjukdomar / Gonorré

Gonorré

Gonorré orsakas av bakterier och överförs via sex (omslutande sex i medfödd/erhållen fitta eller i analen utan kondom/inidom, om en gnider slemhinnor mot varandra eller om en kroppsvätska med gonorrébakterier kommer på en slemhinna).

Gonorré orsakar, precis som klamydia, lokala infektioner på den slemhinna som bakterien kommit i kontakt med. Det är inte säkert att en får några symptom alls – en kan ha gonorré utan att veta om det. Det är vanligt att det tar en vecka från det att bakterien har överförts till dess att en får symptom, om en får några. De flesta som får symptom får något eller några av de här symptomen:

  • Det svider när en kissar.
  • En har flytningar från fittan (medfödd eller erhållen) eller/och urinröret. Flytningar är en slemmig och seg vätska. Personer med medfödd fitta har ofta flytningar utan att det är tecken på att en har en STI. Om en brukar ha flytningar och får gonorré kan det hända att flytningarna förändras, att konsistensen, färgen eller lukten blir annorlunda mot vad den brukar vara. De kan till exempel bli gul- eller grönfärgade och ibland lukta illa.
  • Om en brukar ha blödningar (ha mens) relativt regelbundet kan en få mellanblödningar.
  • En kan få ont i magen.
  • Om en har en pung som inte är erhållen kan den göra ont eller bli svullen.
  • En kan också få feber och känna sig allmänt hängig eller sjuk.

Om en inte behandlar gonorré kan infektionen leda till att en blir steril eller att det blir svårare att få barn med sina egna ägg eller spermier.

Testning för klamydia och gonorré

Hur en kan testa sig för klamydia och gonorré beror på vilken typ av sex en har haft. Både klamydia och gonorré är lokala infektioner. Det innebär att de bara kan testas på den slemhinna som bakterien kommit i kontakt med.

Lokala infektioner kan en få i svalget/halsen, ögonen, analen, urinröret eller slidan (medfödd eller erhållen). Att en infektion är lokal innebär också att bakterien oftast håller sig på just det stället där den hamnat och inte sprider sig till andra ställen i kroppen. Men ibland kan en få feber och känna sig sjuk för att kroppens immunförsvar reagerar på infektionen.

För att testa om det finns klamydia/ gonorré i urinröret tar en ett urinprov. En kissar i en kopp och antingen en själv eller testningspersonalen fyller provrör som sedan skickas på analys. För att testa om det finns klamydia/ gonorré på slemhinnan i slidan tar en prov med tops. Topsprov går till så att en sveper med en tops i slidan en liten stund. Det kan vara olika på olika mottagningar, men om en vill kan en ofta få topsa sig själv och ingen annan behöver vara med. I analen och i halsen testar en också klamydia/gonorré med topsprov. Där brukar en oftast få hjälp att ta provet, men om en vill topsa på sig själv brukar det inte vara något problem. Topsen läggs i provrör med en vätska och skickas på analys.

Om vården missar att testa på en slemhinna som du vet att det kan ha kommit klamydia­ eller gonorré bakterier på, be dem att testa även där.

Det brukar ta en vecka att få sina prov svar oavsett hur eller var en tagit testet. Testningspersonalen ska berätta för dig hur du kommer få ditt svar, via återbesök, telefonsamtal eller som meddelande i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Hemtest

Det går även att beställa hemtest för klamydia via landstinget och 1177 Vårdguiden. Hemtestet är ett kit med provrör (och en tops om ens juridiska kön är kvinna) som skickas till en med post. Kittet innehåller tydliga instruktioner för hur en tar testet och vad en ska skicka tillbaka, samt ett kuvert med porto. Det syns inte på brevet som kittet kommer i vad som är i det eller att det kommer från vården. Det tar ungefär en vecka från att en har skickat provet till att en får svar.

Behandling av klamydia och gonorré

Om testet visar att en har klamydia eller gonorré skriver vården ut antibiotika mot infektionen. Det är väldigt viktigt att ta hela kuren som en fått utskriven. Annars kan infektionen komma tillbaka, och bakterierna kan bli resistenta mot antibiotikan. Det är också viktigt att gå på återkontroll så att en blir helt säker på att behandlingen har fungerat. Under tiden en får sin behandling ska en helst inte ha sex på ett sådant sätt att bakterier kan överföras (däremot kan en till exempel ha sex med sig själv). Hela behandlingen brukar ta 10–16 dagar.

Resistenta gonorrébakterier blir vanligare i Sverige

Bakterier kan bli resistenta. Det betyder att de har anpassat sig efter antibiotika och utvecklat ett motstånd mot den. Då fungerar inte längre behandling med de vanligaste antibiotikasorterna mot bakterierna. En följd av att bakterier blir resistenta är att det blir svårare att behandla gonorré och andra infektioner. På längre sikt kan det bli farligt. Om det inte går att behandla gonorré eller klamydia med antibiotika innebär det att människor skulle bli sterila och att många skulle få sjukdomar till följd av infektionen. I andra fall skulle resistens inne bära att människor dör av sjuk domar som vi kan bota lätt idag.

För att motverka att bakterier blir resistenta är det viktigt att ta hela den antibiotikakur en får utskriven, även om en känner sig bättre efter ett par dagar. Det är också viktigt att ta hela sin antibiotikakur eftersom infektionen annars kan komma tillbaka.

Sexmejlen

Hör av dig om du har frågor som handlar om sex och relationer! För alla hbtqia-personer upp till 30 år.