RFSL Ungdoms logga med vit text.
Sök
Stäng denna sökruta.

Organisation

Det börjar med medlemmar!

RFSL Ungdom är en demokratisk medlemsrörelse: utan medlemmarnas engagemang finns vi inte! Oavsett om du deltar på våra aktiviteter, är volontär eller är förtroendevald är du den viktigaste delen av RFSL Ungdom.

Det är medlemmarna som bestämmer vad RFSL Ungdom ska tycka och göra. Som medlem har du rätt att skicka in förslag, vara med och bestämma på årsmötet och nomineras till förtroendeuppdrag: detta kallas ibland för medlemsinflytande.

Foto på deltagare i vårt paradblock från Stockholm Pride 2019. I framgrunden går en person som håller upp regnbågsflaggan med båda armarna. I bakgrunden syns fler deltagare med regnbågsflaggor, åskådare på en bro och en klarblå himmel.

Lokalföreningar

Medlemmar är anslutna till lokalföreningar, vilket är självständiga ideella föreningar. Det är här som det mesta av RFSL Ungdoms verksamhet sker!

Alla lokalföreningar har egna stadgar och förtroendevalda, får själva förvalta sina pengar och bestämma vad de vill göra på lokal nivå. De flesta arbetar med tryggare mötesplatser, politisk påverkan och folkbildning i en eller flera kommuner.

Foto på fem personer i vårt tält från EuroPride i Göteborg 2018. Två av personer står upp, resten sitter vid ett bord i bakgrunden. I taket hänger flera regnbågsflaggor.

Förbundsstämma

I oktober månad träffas alla lokalföreningar på förbundsstämman för att tillsammans gå igenom vad RFSL Ungdom gjorde förra året och bestämma vad vi ska tycka och göra.

Under stämman arrangerar vi aktiviteter som workshops och föreläsningar, med massa tillfällen att nätverka med andra aktivister och har roligt tillsammans.

Gruppfoto på deltagare från vår kongress 2014. Alla står i stolsrader, håller upp händerna och ser glada ut. Några deltagare längst fram håller upp en regnbågsflagga.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen (förkortat FS) är en grupp förtroendevalda som leder RFSL Ungdom utifrån förbundsstämmans beslut. Förbundsstyrelsen är vårt ansikte utåt i den offentliga debatten och har arbetsgivaransvar till vårt kansli. Förbundsstyrelsen väljs av lokalföreningarna och leds av en förbundsordförande.

Foto på tre personer från förbundsstyrelsen 2021. Bakom gruppen hänger regnbågsflaggor över stora fönster.

Kansli

RFSL Ungdom har ett kansli med personal som arbetar med vår nationella och internationella verksamhet. Kansliet står under förbundsstyrelsen och leds av en kanslichef.

Personalen arbetar främst med olika projekt som har finansierats av myndigheter, stiftelser och andra bidragsgivare. Genom projekten kan vi arbeta med nya frågor, testa nya metoder och nå ut till nya målgrupper.

Vill du veta mer?

Hör av dig om du har frågor om engagemang, volontärskap, föreningsarbete och demokrati!