RFSL Ungdoms logga med vit text.
HBTQIA / Könssjukdomar / Syfilis

Syfilis

Syfilis orsakas av en bakterie. En kan ha syfilis länge utan att veta om det, det är vanligt att få små eller inga symptom. De flesta som får symptom får något eller några av de här symptomen:

  • Sår där bakterien tog sig in i kroppen, exempelvis i munnen eller runt analen. Såren kan uppstå cirka två veckor till tre månader efter överföringstillfället och de kan vara så små att de inte syns. Såren gör inte ont.
  • Feber, trötthet och illamående.
  • Svullna lymfkörtlar.
  • Hudutslag.

Infektionen delas upp i två stadier: tidig och sen syfilis. Obehandlad syfilis kan överföras vid sexuell kontakt i upp till två år efter överföringstillfället. Syfilis kan också överföras senare, men då via blod. Syfilis som aldrig blir upptäckt och inte behandlad kan finnas kvar i kroppen i många år och på sikt göra stora skador på hjärta och/eller hjärna. Syfilis är dock en ganska ovanlig STI i Sverige idag.

Överföring

Syfilis överförs via hudkontakt med syfilissår, omslutande sex utan kondom eller inidom med medfödd kuk i fitta (medfödd eller erhållen) eller i anal, samt via oralsex. Bakterien kan också överföras via blod till exempel genom att flera personer delar spruta. Infektionen kan även överföras till foster om en är gravid.

Syfilistestning & syfilisbehandling

Syfilis testas med ett vanligt blodprov, det vill säga med ett stick i armvecket. Det tar ungefär en vecka att få sitt provsvar. Vissa testningsmottagningar erbjuder även test med snabbsvar, då sticker en i fingret och några droppar blod sätts på en teststicka. Det tar 15–20 minuter att få sitt provsvar. Det behöver gå minst tre veckor från eventuellt överföringstillfälle innan en kan testa för syfilis och få säkra provsvar.

Syfilis går att bota och behandlas med antibiotikainjektioner, vilket betyder att en får sprutor istället för antibiotikatabletter.

Sexmejlen

Hör av dig om du har frågor som handlar om sex och relationer! För alla hbtqia-personer upp till 30 år.