RFSL Ungdoms logga med vit text.
HBTQIA / Våld & kränkningar

Våld & kränkningar

Här kan du läsa om olika former av våld och kränkningar.
En varningsskylt i regnbågens färger med en vit stopphand. Under skylten står det ”stop” i svart text mot vit bakgrund.

Sex mot ersättning

Sexuella övergrepp

Vad säger lagen?

Våld i nära relation