RFSL Ungdoms logga med vit text.
Om oss / Visselblåsning

Visselblåsning

Har du upplevt allvarliga fel eller brister i RFSL Ungdom? Här har vi samlat info om visselblåsning och hur du slår larm.
Foto på en visselpipa i polerat stål mot en orange bakgrund.

Om du är medlem ska du i första hand rapportera till din lokalförenings revisor.

Om du inte har revisorernas kontaktuppgifter eller inte är medlem kan du rapportera genom vårt formulär. Information som skickas via formuläret kommer endast läsas av RFSL Ungdoms verksamhetsrevisorer och utredare.

Du kan rapportera anonymt eller i eget namn. Om du rapporterar i eget namn kan du hjälpa oss att utreda missförhållanden. Du behöver vara beredd på att svara på följdfrågor från våra utredare.

Vill du lämna klagomål eller synpunkt? Skriv till...

FYLL I FORMULÄRET