ENGAGERA DIG FÖR ALLAS LIKA RÄTT

Istället för att flytta fram positionerna i HBTQ-politiken behöver vi försvara vår existens i en strid som vi var övertygade om att historien vunnit åt oss.

Nazister hotar oss på gatan och ett parti som vill dela in människor i bättre och sämre tycks gå mot ett strålande valresultat.

Vi behöver prata om vilket samhälle vi vill leva i. Vi måste stoppa nazistiska terrorgruppen NMR:s demonstrationer på våra gator, och påminna om att NMR:s existens normaliseras i och med att Sverigedemokraterna har en allt mer etablerad position. Nazister står på våra gator och torg samtidigt som rasister sitter i riksdagen och uppmuntrar dem.

RFSL Ungdoms vision är ett samhälle där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. Vi gör detta genom att organisera oss politiskt, skapa tryggare mötesplatser och erbjuda stödverksamhet till utsatta ungdomar.

Det är allvar nu.

Engagera dig för ett bättre samhälle. Engagera dig för allas lika rätt.

1. Gör som över 14,000 andra och skriv under vår namninsamling:  https://www.change.org/p/polisen-stoppa-nazisterna-i-almedalen

2. Swisha en gåva: 123 085 58 58

3. Bli medlem! Du måste inte vara hbtq-person för att vara medlem.

Det här kämpar vi för

En värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. En värld fylld av kärlek och respekt är en värld där mänskliga rättigheter uppfylls, människor respekteras och alla möts av rättvisa utifrån lika villkor. Det innebär en värld fri från fördomar och förtryck på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet och sexuell läggning. Det innebär också en värld fri från andra normer och förtryck som begränsar människor och hindrar dem från att uttrycka sig fritt.

När kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet och sexuell läggning inte begränsar individers möjlighet eller rätt att uttrycka sin identitet kan alla hbtq-ungdomar vara, leva och uttrycka sig som de själva vill.