Vi kan inte vänta längre.

Det är detta som valet i år handlar om: liv och död.

Det är detta som också Pride handlar om i år: friheter och rättigheter för hbtq-ungdomar handlar om liv och död.

Vi vet att deportationer av hbtq-ungdomar leder med stor sannolikhet till misshandel, hot och död genom mord eller självmord.

Svenska staten mördar unga hbtq-personer genom att inte ge dem trygghet i Sverige.

Det är allvar nu.

Engagera dig för ett bättre samhälle. Engagera dig för allas lika rätt.

1. Swisha en gåva: 123 085 58 58

2. Bli medlem! Du måste inte vara hbtq-person för att vara medlem.

Det här kämpar vi för

En värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. En värld fylld av kärlek och respekt är en värld där mänskliga rättigheter uppfylls, människor respekteras och alla möts av rättvisa utifrån lika villkor. Det innebär en värld fri från fördomar och förtryck på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet och sexuell läggning. Det innebär också en värld fri från andra normer och förtryck som begränsar människor och hindrar dem från att uttrycka sig fritt.

När kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet och sexuell läggning inte begränsar individers möjlighet eller rätt att uttrycka sin identitet kan alla hbtq-ungdomar vara, leva och uttrycka sig som de själva vill.