RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.
Vår vision är en värld fylld av kärlek och respekt där unga hbtq-personer lever och uttrycker sig som de vill.

RFSL Ungdom är en av Europas största hbtq-ungdomsorganisationer.

För att nå en värld fylld av respekt och kärlek kräver RFSL Ungdom att hbtq-ungdomar aldrig ska utsättas för diskriminering, hatbrott, våld, kränkningar eller annan negativ särbehandling.

Vår vision

Är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. En värld fylld av kärlek och respekt är en värld där mänskliga rättigheter uppfylls, människor respekteras och alla möts av rättvisa utifrån lika villkor. Det innebär en värld fri från fördomar och förtryck på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet och sexuell läggning. Det innebär också en värld fri från andra normer och förtryck som begränsar människor och hindrar dem från att uttrycka sig fritt.

När kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet och sexuell läggning inte begränsar individers möjlighet eller rätt att uttrycka sin identitet kan alla hbtq-ungdomar vara, leva och uttrycka sig som de själva vill.

O = O (omätbar = oöverförbar)

Nästan alla som lever med hiv idag i Sverige har omätbar hiv. O=O; omätbar = oöverförbar. Dagens effektiva hiv-mediciner gör att de flesta mår bra fysiskt, men fördomar och stigma fortsätter bidra till psykisk ohälsa. Genom att låta personer som lever med hiv läsa meddelanden från dejtingappar vill vi visa att stigmatiserande handlingar alltid har en mottagare.

Stärk kompetensen

Ett bra bemötande av hbtq-personer är mycket viktigt och egentligen inte svårt! Kolla in våra utbildningar som kan höja hbtq-kompetensen på hela din arbetsplats.