RFSL Ungdoms logga med vit text.
Engagera dig / Vad kan jag göra? / Skriv motion till ditt årsmöte

Skriv motion till ditt årsmöte

Har du en idé om vad din lokalförening ska tycka eller göra? Då kan du skicka in en motion till årsmötet! Här hittar du våra bästa tips på motioner.
Närbild på två händer på en bärbar dator som tår på en vit filt.

En motion är ett förslag från medlemmarna som lämnats in till årsmötet. Du kan skicka en motion om något du vill förändra: det kan till exempel vara något som lokalföreningen ska börja med, göra annorlunda, eller sluta göra helt och hållet.

Alla medlemmar har rätt att skicka in förslag till årsmötet. För att årsmötet ska behandla ditt förslag ska du skicka in den till styrelsen senast två veckor innan årsmötet: detta kallas för motionsstopp. Du hittar datum för motionsstopp i kallelsen till årsmötet.

Exempel på motion

Policy för fikabröd

Vi brukar alltid fika tillsammans under våra aktiviteter. Tyvärr är det ofta någon som måste avstå på grund av matpreferenser eller allergier, vilket jag tycker är synd. Jag föreslår därför att vi tar fram en policy för fikabröd så att det blir lättare att respektera alla deltagares behov. Det skulle också göra det lättare för våra volontärer att planera inköpen.

Jag föreslår:

 • att styrelsen tar fram en policy för fikabröd nästa verksamhetsår, och
 • att policyn utgår från vegansk kosthållning.

Moberget, 2023-02-29
Rut Thorkelson

  Skrivtips

  • Var kort och tydlig: Det är lättare att sätta sig in i förslag som är under en halv A4-sida.
  • Förklara varför förändring behövs: I brödtexten ska du beskriva vilket behov eller problem som du tycker ska förändras.
  • Fokusera på mål: Det är lättare att få stöd för ditt förslag om du låter nästa styrelse bestämma hur de ska arbeta för att uppfylla ditt förslag.
  • Samla support: Försök få fler medlemmar att ställa sig bakom din motion. Ju fler ni är, desto större tyngd har den!