Förtroendeuppdrag | RFSL Ungdom
Förtroendeuppdrag

Ett förtroendeuppdrag innebär att du har fått en särskilt uppdrag att leda RFSL Ungdoms arbete. Du kan ha förtroendeuppdrag i förbundsstyrelsen, som revisor eller i valberedningen. Alla medlemmar har rätt att kandidera till förtroendeuppdrag genom valberedningen. I slutändan är det kongressen som väljer vilka medlemmar som får förtroendet att förvalta förbundet fram tills nästa kongress.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen ansvarar för att leda RFSL Ungdoms arbete på nationell nivå fram tills nästa kongress. Den består av 7–15 medlemmar som ansvarar för lite olika saker. En brukar också arbeta med en eller flera områden som en är extra intresserad av.

  • Ordförande
  • Vice ordförande (1–2 st)
  • Sekreterare
  • Kassör
  • Ledamot (3–5 st)
  • Suppleant (0–5 st)

Förbundsstyrelsen har möte ungefär en gång i månaden. De flesta möten är digitala, men fyra möten per år träffas styrelsen över en helg. RFSL Ungdom står för resa, mat och boende för möten som sker IRL. Hur mycket tid styrelsearbetet tar varierar under året, men ungefär en timma i veckan är det bra om du har möjlighet att lägga.

Ordförande

Förbundets ordförande ansvarar för att planera och leda förbundsstyrelsens arbete. Det är också du som ansvarar för vårt politiska påverkansarbete på nationell nivå och deltar i det politiska samtalet. Ordförande brukar också vara vårt ansikte utåt: du representerar RFSL Ungdom i kontakt med media, i viktiga forum och i vårt föräldraförbund RFSL. Du arbetar på kansliet och tillsammans med kanslichefen.

Vice ordförande

Vice ordförande arbetar med att leda RFSL Ungdom tillsammans med ordförande. Som vice förbundsordförande är du främst ett stöd för förbundsordföranden och tar över dens arbetsuppgifter när den inte är tillgänglig.

Sekreterare

Sekreteraren roll är att ansvara för dokumentation och struktur. Du ansvarar för att skriva protokoll och ser till att förbundsstyrelsen följer upp tidigare beslut. Du har koll på våra styrdokument som stadgar, vision och policys. Sekreteraren brukar också ha extra ansvar för vår interna kommunikation.

Kassör

Kassören har extra koll på vår ekonomi och deltar i vår strategiska planering tillsammans med ordförande och kanslichef. Du håller dig uppdaterad om budgeten och förklarar ekonomin för förbundsstyrelsen och medlemmarna. Det är du som hjälper förbundsstyrelsen att göra bra saker och att våra pengar används på rätt saker.

Ledamöter

Kongressen väljer tre till fem ledamöter som närvarar på möten, deltar i diskussioner och tar beslut. En ledamot är ofta insatt i en eller flera viktiga områden eller har kontakter med andra ungdomsorganisationer. Ledamöter brukar ofta ta på sig särskilda uppdrag, som att besöka ett distrikt och hålla aktiviteter på nationella arrangemang.

Suppleanter

Förbundsstyrelsen kan ha upp till fem suppleanter. En suppleant är en ledamot i reserv: ifall en ledamot inte kan delta på ett av förbundsstyrelsens möten kan suppleanten hoppa in. Om en ledamot avgår kan förbundsstyrelsen välja in dig till ny ledamot fram tills nästa kongress.

Valberedning

Kongressen väljer en som sammankallar valberedningen och två till sju ledamöter. Du ansvarar för att leta efter och föreslå medlemmar som kongressen ska välja till nästa förbundsstyrelse, valberedning och revisorer. Det gör du främst genom att samla in nomineringar och intervjua kandidater. Valberedningen brukar också hålla sig uppdaterad om vad som händer i RFSL Ungdom, vilka utmaningar vi står inför och vilka behov som finns.

Revisorer

Kongressen utser en till två auktoriserade revisorer och en till två lekmannarevisorer. Revisorerna ansvarar för att granska styrelsens arbete under året och ser till att de genomför beslut, spenderar pengarna bra och inte bryter mot lagar eller styrdokument. Revisorer är också ett stöd till förbundsstyrelsen och kan svara på frågor eller hjälpa till att tolka stadgan.

Textstorlek