Sex mot ersättning Archives | RFSL Ungdom

Shemale

kan beteckna en transtjej som inte genomgått underlivskirurgi. Ordet kan vara kränkande, därför ska man inte använda det om andra personer om man inte vet att de vill bli benämnda […]

Läs mer

Transgender

är ett mångtydigt begrepp som betyder olika saker för olika personer. En del definierar det som att man vill förändra sin kropp utan att vara transsexuell. En del definierar det […]

Läs mer

Transperson

är ett paraplybegrepp som syftar till att rymma hela den mångfald av identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet trans. Transperson kan alltså den person […]

Läs mer

Transvestit

kan den person kalla sig som använder sig av ett annat könsuttryck än det som förväntas av personen utifrån hens juridiska kön. Det kan handla om kläder, smink, hår, kroppsspråk, […]

Läs mer

Two-spirit

är ett begrepp som kan användas för att beskriva personer som bryter mot normer för kön och tillhör olika urfolk. Till exempel har samer, urfolk i Nordamerika och first nations […]

Läs mer