Sex Archives | RFSL Ungdom

Trakasserier

Att en person blir utsatt för kränkningar som har att göra med en diskrimineringsgrund, som sexuell läggning, kön eller etnicitet. De som utsätter personen har en liknande sysselsättning som personen, […]

Läs mer

Transperson

En person vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med normen för det kön personen tilldelades när den föddes. Transpersoner är ett samlingsbegrepp – det går att vara transperson på […]

Läs mer

Queer

Kan handla om akademisk teori, aktivism eller identitet. Oavsett vilket handlar det om en kritik mot idéer om vad som anses vara normalt. En del ser sin könsidentitet eller sin […]

Läs mer

Separatism

En metod för att skapa ett tryggare sammanhang där personerna som deltar har gemensamma erfarenheter av vissa former av förtryck eller utsatthet. […]

Läs mer