Hbtq | RFSL Ungdom
Hbtq

Står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Det är ett samlingsbegrepp för personer som bryter mot normer för kön och/eller sexuell läggning.

Relaterade inlägg