Vår organisation | RFSL Ungdom
Vår organisation
Så här fungerar vi!
Distrikt

Distrikten startas och drivs av medlemmar som vill skapa trygga mötesplatser för barn och unga hbtqi-personer och påverka politiken där de bor. Det är genom distrikten som medlemmarna kan engagera sig i RFSL Ungdom och kämpa för en värld fylld av kärlek och respekt.

Varje distrikt är en självstyrande förening med egna stadgar och styrdokument. Varje år träffas distriktets medlemmar på årsmötet. På årsmötet går medlemmarna igenom vad distriktet har gjort och bestämmer vad distriktet ska göra och tycka till om. Medlemmarna väljer en distriktsstyrelse, valberedning och revisor på årsmötet. Medlemmarna väljer också vilka medlemmar som ska representera distriktet på kongressen.

Aktivistgrupper

Aktivistgrupper är självstyrande nätverk som drivs av medlemmar. Det krävs minst två medlemmar för att starta en aktivistgrupp. De flesta aktivistgrupper fokuserar på ett ämne eller stad, som att arrangera spelkvällar för hbtqi-ungdomar i Västerås. Andra aktivistgrupper drivs istället som nationella nätforum eller arrangörsgrupper.

Kongressen

Kongressen är RFSL Ungdoms högsta beslutande organ. Upp till 99 ombud från hela landet träffas under en helg varje vår för att bestämma vad förbundet ska göra och vilka politiska frågor vi ska arbeta med. Ombuden väljer också en förbundsstyrelse som ska leda arbetet, valberedning och revisorer på kongressen.

Ombud är medlemmar som blivit valda på årsmötet att representera ett distrikt. Alla medlemmar i RFSL Ungdom har rätt att närvara på kongressen och delta i diskussioner, men det är bara ombuden som har rätt att lägga förslag och rösta. Hur många ombud ett distrikt får skicka beror på hur många medlemmar distriktet har.

Styrdokument

Styrdokument är nedskrivna överenskommelser och riktlinjer för hur RFSL Ungdom ska arbeta. Det finns olika former av styrdokument som stadgar, principprogram, strategi, verksamhetsplan och policys. Stadgar är nedskrivna regler som alla medlemmar måste följa. Stadgarna beskriver RFSL Ungdoms syfte samt hur förbundet är uppbyggt och fungerar. Vårt principprogram och våra politiska ställningstaganden beskriver vad vi tycker i olika frågor, medan vår strategi och verksamhetsplan beskriver vad vi ska arbeta med. Slutligen har vi policys som beskriver hur kansliets och förbundsstyrelsen ska arbeta.

Förbundsstyrelse

Kongressen väljer en förbundsstyrelse som har i uppdrag att leda RFSL Ungdom fram tills nästa kongress. Förbundsstyrelsen ansvarar för vårt politiska påverkansarbete på nationell nivå och representerar RFSL Ungdom i media, debatter och nationella arrangemang. De ansvarar också för förbundets ekonomi, är arbetsgivare till RFSL Ungdoms personal och stöttar distriktens och aktivistgruppernas arbete.

Arbetsgrupper

Varje år skapar förbundsstyrelsen arbetsgrupper som jobbar med att uppfylla kongressens beslut. Varje arbetsgrupp består av ledamöter från förbundsstyrelsen, personal och engagerade medlemmar som dig! Vissa arbetsgrupper varar bara i ett år, medan andra har funnits under flera år.

Kansli

Kansli beskriver både RFSL Ungdoms personal och vårt kontor i Stockholm. Vi har en kanslichef, organisationsutvecklare, administratör och sakkunniga inom trans och sex. Resten av personalen jobbar med ett av förbundets olika projekt, som Pegasus Råd och Stöd och Newcomers Youth. RFSL Ungdom arbetar med projekt för att nå nya målgrupper eller arbeta med nya frågor eller verksamheter.

Textstorlek