RFSL Ungdoms logga med vit text.

Bryt!

Bryt! är vårt otroligt populära metodmaterial som hittills spridits i över 25 000 exemplar. Det som skiljer Bryt! från många andra metoder är att man fokuserar på normer istället för de som bryter mot normerna. Den tredje upplagan av metodmaterialet Bryt! är omarbetad för att inkludera mer om normer kring religiositet, etnicitet och funktionalitet.
BRYT.jpg

Bryt! riktar sig till dig som vill arbeta med antidiskriminering och likabehandling inom en organisation, på en skola eller på en arbetsplats. Materialet innehåller metoder för att undersöka och ifrågasätta normer kring kön, etnicitet, sexualitet, klass och funktionsförmåga. Metoderna riktar blicken mot normen snarare än normbryktarna. Målet är att skapa en icke-diskriminerande och inkluderande organisation där alla kan känna sig välkomna.