RFSL Ungdoms logga med vit text.
Om oss / Styrdokument

Styrdokument

Här har vi samlat våra viktigaste styrdokument som beskriver hur RFSL Ungdom fungerar.
Foto på en orange, grön, mörkblå och rosa pärm mot en gul bakgrund.

Genom all läsa styrdokumenten får du en bättre förståelse för hur förbundet fungerar och hur du kan använda ditt medlemsinflytande.

Stadgar

Stadgarna är grunden för RFSL Ungdom. En kan säga att det är förbundets regler som beskriver vårt syfte, hur vi är organiserade och hur vi fattar beslut. Stadgarna bestämmer också vad som krävs för att en ska få bli medlem i förbundet.

Grundprinciper

Grundprinciperna beskriver hur RFSL Ungdom ska arbeta. De kan jämföras med värdeord som genomsyrar allting vi gör. Om vi någon gång skulle göra något som bryter mot grundprinciperna är det en varningsflagga att förbundet är på väg åt fel håll.

Strategi

I vår strategi kan du läsa vad RFSL Ungdom ska göra på lång sikt. När förbundsstämman antar en ny strategi ska den utgå från förbundets ändamål och grundprinciper. Strategin gäller för fem år i taget.

Verksamhetsplan

I vår verksamhetsplan kan du läsa i detalj vad RFSL Ungdom ska göra på kort sikt. När förbundsstämman antar en ny verksamhetsplan ska den syfta till att uppfylla strategins mål. Verksamhetsplanen gäller för två år i taget.

Politisk plattform

Vår politiska plattform utgår från grundprinciperna och beskriver RFSL Ungdoms samhällssyn och värderingar. Den gör det möjligt för oss att snabbt reagera på samhällets utveckling, hantera nya politiska sakfrågor och anpassa vårt påverkansarbete.