fbpx
Testning
Att testa sig är det enda sättet att veta om man har en STI eller hiv.

Att testa sig är det enda sättet att veta om man har en STI eller hiv. Att testa sig är första steget för att kunna få behandling om en behöver det. Det är också ett sätt att minska risken att få andra STI. Om en har en STI som en inte fått behandling för är en mer mottaglig för andra STI, det vill säga att STI överförs lättare till en.

Att testa sig är också ett sätt att und vika att hiv eller andra STI överförs till andra personer. Det är alltså ett bra sätt att ta hand om både sig själv och den eller dem en har sex med! Sexuellt överförbara infektioner som omfattas av smittskyddslagen är klamydia, gonorré, syfilis, hiv och hepatit A, B, och C.

Alla sexuellt överförbara infek ti oner som finns i smittskydds lagen ger dig rätt till gratis testning och gratis be hand ling. Om en får ett positivt test svar betyder det att en har den bakterie eller det virus som en testade sig för i kropp en. En kan känna olika inför att få sitt provsvar, en del tycker det är väl digt jobbigt medan andra tycker det är skönt att få veta. Alla känslor är lika okej.

Du får testa dig hur ofta du vill och vi rekommenderar att en gör det regelbundet om en har sex med andra personer än sig själv. Det kan vara bra att göra en plan för att testa sig var tredje, sjätte eller tolfte månad.

Provsvar

Om du har infektionen du testade dig för kommer den mottagning som du testat dig hos att höra av sig till dig för att du ska kunna få behandling. Du kommer också att behöva ange personuppgifter om dig själv. När behandlingen är klar får du göra ett nytt test, för att se att behandlingen har fungerat och att du inte längre har infektionen (eller att dina virusnivåer blivit lägre om det är hiv du får behandling för). Under behandlingstiden brukar en bli uppmanad att inte ha sex med någon, för att inte riskera att överföra STI:en till andra. Det gäller också om du har en eller flera sexpartner/s som får
behandling för samma STI.

Du har möjlighet att få träffa en kurator, som erbjuder stöd jande sam – tal, om du vill prata om dina känslor och mående kring att ha en STI/hiv.

Partnerspårning

Om du har en STI som ingår i smittskyddslagen kommer vården fråga vem eller vilka du har haft sex med. Att vården behöver få veta det är för att de personerna ska kunna kontaktas och testa sig så att de också får behand ling om det behövs. Antingen kan du höra av dig till personerna själv eller så kan vården göra det. De berättar aldrig vem det är som har uppgett personernas namn.

Textstorlek