Vår verksamhet | RFSL Ungdom
Vår verksamhet
Senast uppdaterad 2024-02-06

Visste du att RFSL Ungdom har ett kansli med anställd personal? Vårt kansli, som leds av kanslichefen, står under förbundsstyrelsen och arbetar med förbundets nationella och internationella verksamhet. Mycket av arbetet sker genom projekt som finansieras av myndigheter, stiftelser och andra bidragsgivare. Personalen är uppdelad i tre verksamhetsområden: Lokalt engagemang & demokrati, Asyl & migration samt Hälsa & SRHR.

Lokalt engagemang & demokrati


Medlemskap

Min medlemssida kan du se vilken lokalförening du tillhör, uppdatera personuppgifter och ändra inställningar för nyhetsbrev. Du får ditt användarnamn och länk för att skapa ditt lösenord i ett separat mejl från vårt föräldraförbund RFSL. Kontakta [email protected] om du har frågor om ditt medlemskap eller Min medlemssida.

Engagemang

Vill du engagera dig i RFSL Ungdom? Behöver du hjälp att starta en ny lokalförening eller att bidra till din närmaste? Har du frågor om föreningar, verksamhet eller uppdrag? Kontakta [email protected]. Vi sprider kunskap, hjälper förtroendevalda och utvecklar förbundets stöd till lokalt engagemang. Tillsammans med engagerade medlemmar arbetar vi för en demokratisk medlemsrörelse av, med och för unga hbtqia-personer. Besök vår hemsida för mer info om våra lokalföreningar!

Asyl & migration


Newcomers Youth

Newcomers Youth är ett medlemsnätverk organiserat av RFSL Ungdom för unga queers med erfarenhet av migration – antingen personligen eller från tidigare generationer. Du kan vara asylsökande, ha arbetstillstånd, vara student, vara papperslös, komma från ett EU-land eller liknande: du är välkommen att gå med oss.

Vårt huvudfokus är de unika utmaningar och möjligheter som unga queers möter inom asyl- och migrationsområdet. Vi förstår att det inte bara handlar om att komma till en ny plats: det handlar om att skapa din egen berättelse, hitta andra som delar dina erfarenheter, få kontakt med ditt community och övervinna hinder som är unika för just din resa.

Vi välkomnar alla unga queers (15-30 år) som är befinner sig i Sverige, oavsett hur länge sen du anlände. Vi välkomnar också ungdomar som är födda och/eller uppvuxna i Sverige med erfarenhet av marginalisering, utanförskap eller rasism.

Tillsammans hittar vi styrka, empowerment, men också till glädje och skratt. Vi stöttar varandra och organiserar oss. Besök vår hemsida för att utforska utbudet av aktiviteter, möjligheter till engagemang och stödtjänster som vi erbjuder just nu. Kontakta oss på [email protected] om du har frågor eller vill veta mer.

Newcomers Youth logga.

Hälsa & SRHR


Hiv/STI-prevention

RFSL Ungdom sprider kunskap för att killar som gillar killar och transpersoner ska kunna fatta informerade beslut som rör sitt sexliv. Detta gör vi genom digital rådgivning, kunskapsspridning i sociala medier, kampanjer och workshops. Om du har frågor som rör hiv, könssjukdomar, kondomer, testning, jobbiga känslor efter sex eller något annat som handlar om sex kan du mejla till [email protected].

Säkrare

Säkrare är RFSL Ungdoms stödverksamhet som vill att alla hbtqia-ungdomar ska få en säkrare tonårstid! I projektet arbetar kuratorer som gärna pratar med dig som är 13-17 år och hbtqia-person (eller funderar på om du är det). Vårt jobb är framför allt att prata med dig om tonårsfrågor som exempelvis relationer, sex, kärlek eller om du har varit med om något jobbigt. Det jobbiga kan handla om våld i nära relationer, om någon vuxen tagit kontakt med dig i sexuellt syfte (grooming) eller om någon gjort något sexuellt mot din vilja. Du kan vara anonym när du pratar med oss. Besök vår hemsida för mer information och kontaktuppgifter.

Pegasus

Pegasus är RFSL Ungdoms verksamhet som riktar sig till dig som är hbtqia-person (eller funderar på om du är det) mellan 15-25 år och som har erfarenhet av, eller funderingar kring, sex mot ersättning. Sex mot ersättning handlar om att få något i utbyte mot sex. Ersättningen kan vara olika saker, exempelvis pengar eller droger, och vad som är sex kan vara olika för olika personer och situationer. RFSL Ungdoms kuratorer är vana att prata med personer som har erfarenhet av sex mot ersättning och du kan vara anonym när du pratar med oss. Vi stöttar dig på dina villkor. Besök vår hemsida för mer information och kontaktuppgifter.

Pegasus Råd & Stöds logga.

Transformering

Transformering.se är en sida med information om trans riktat till transpersoner i alla åldrar, personer som funderar kring sin könsidentitet, närstående samt yrkesverksamma. Kopplat till sidan finns även en mejladress för stöd och information. Sidan har funnits sedan 2010 och startades av RFSL Ungdom. Idag drivs den gemensamt av RFSL och RFSL Ungdom. Har du frågor om trans, könsidentitet eller könsbekräftande vård? Vill du prata med någon om ämnen som rör trans? Mejla oss på [email protected].

Transformerings logga.

Relaterade inlägg