Våra verksamheter | RFSL Ungdom
Våra verksamheter
Senast uppdaterad 2023-06-07

Vårt kansli leds av kanslichefen, vars ansvar är att verkställa förbundsstyrelsens beslut, genom verksamhet och projekt. Mycket av arbetet sker genom projekt som finansieras av myndigheter, stiftelser och andra bidragsgivare. Kansliet och verksamheten är uppdelat i tre verksamhetsområden: Lokalt engagemang & demokrati, Asylrätt, samt SRHR & Hälsa.

Lokalt engagemang & demokrati


Medlemskap

Min medlemssida kan du se vilket distrikt du tillhör, uppdatera personuppgifter och ändra inställningar för nyhetsbrev. Du får ditt användarnamn och länk för att skapa ditt lösenord i ett separat mejl från vårt föräldraförbund RFSL. Kontakta [email protected] om du har frågor om medlemskap eller Min medlemssida, eller om du vill kontakta våra admins för Discord!

Engagemang

Vill du engagera dig i RFSL Ungdom? Behöver du hjälp att starta distrikt eller aktivistgrupp? Har du frågor om verksamhet, uppdrag eller föreningar? Kontakta [email protected]. Vi sprider kunskap, hjälper förtroendevalda och utvecklar förbundets stöd till lokalt engagemang. Tillsammans med engagerade medlemmar arbetar vi för en demokratisk medlemsrörelse av, med och för unga hbtqia-personer.

Asylrätt


Newcomers Youth

Newcomers Youth är ett community-baserat projekt av RFSL Ungdom som stödjer unga hbtqi-personer som flytt från förföljelse på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck. Vi arbetar för asylsökande, papperslösa eller nyanlända mellan 15-30 år som befinner sig i Sverige.

Newcomers Youth kan stödja dig genom att:

  • Erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning samt uppföljning under asylprocessen
  • Information och aktiviteter för att främja hälsan bland våra medlemmar
  • Skapa tryggare mötesplatser för att bygga communityn med andra hbtqi Newcomers
  • Arrangera aktivistkonferenser, workshops, pride-evenemang och ungdomsläger
  • Intyg på medlemskap och engagemang hos Newcomers Youth.

Kontakta oss på [email protected] om du har frågor eller vill veta mer.

Syntolkning: Newcomers Youth logga. Till vänster är ett orange ”N” och svart ”C” vinklade 90 grader bakåt. Till höger är ett blågrönt ”Y”.

SRHR & Hälsa


Hiv/STI-prevention

RFSL Ungdom sprider kunskap för att killar som gillar killar och transpersoner ska kunna fatta informerade beslut som rör sitt sexliv. Detta gör vi genom digital rådgivning, kunskapsspridning i sociala medier, kampanjer och workshops. Om du har frågor som rör hiv, könssjukdomar, kondomer, testning, jobbiga känslor efter sex eller något annat som handlar om sex kan du mejla till [email protected].

Säkrare

Säkrare är RFSL Ungdoms stödverksamhet som vill att alla hbtqia-ungdomar ska få en säkrare tonårstid! I projektet arbetar kuratorer som gärna pratar med dig som är 13-17 år och hbtqia-person (eller funderar på om du är det). Vårt jobb är framför allt att prata med dig om tonårsfrågor som exempelvis relationer, sex, kärlek eller om du har varit med om något jobbigt. Det jobbiga kan handla om våld i nära relationer, om någon vuxen tagit kontakt med dig i sexuellt syfte (grooming) eller om någon gjort något sexuellt mot din vilja. Du kan vara anonym när du pratar med oss. Besök vår hemsida för mer information och kontaktuppgifter.

Pegasus

Pegasus är RFSL Ungdoms verksamhet som riktar sig till dig som är hbtqia-person (eller funderar på om du är det) mellan 15-25 år och som har erfarenhet av, eller funderingar kring, sex mot ersättning. Sex mot ersättning handlar om att få något i utbyte mot sex. Ersättningen kan vara olika saker, exempelvis pengar eller droger, och vad som är sex kan vara olika för olika personer och situationer. RFSL Ungdoms kuratorer är vana att prata med personer som har erfarenhet av sex mot ersättning och du kan vara anonym när du pratar med oss. Vi stöttar dig på dina villkor. Besök vår hemsida för mer information och kontaktuppgifter.

Pegasus Råd & Stöds logga. Texten ”Pegasus” står i rosa, medan ”Råd & Stöd” står i blågrönt. Till höger ovan texten är en illustration av en bevingad häst. Kroppen är blågrön och svart, medan vingarna är rosa och blågröna.

Transformering

Transformering.se är en sida med information om trans riktat till transpersoner i alla åldrar, personer som funderar kring sin könsidentitet, närstående samt yrkesverksamma. Kopplat till sidan finns även en mejladress för stöd och information. Sidan har funnits sedan 2010 och startades av RFSL Ungdom. Idag drivs den gemensamt av RFSL och RFSL Ungdom. Har du frågor om trans, könsidentitet eller könsbekräftande vård? Vill du prata med någon om ämnen som rör trans? Mejla oss på [email protected].

Syntolkning: Transformerings logga. Texten ”Transformering.se” står i rosa. Till höger ovan texten är en illustration av ett blått moln med vita ögon och mun som ler.

Relaterade inlägg