Vad vi gör | RFSL Ungdom
Vad vi gör
Senast uppdaterad 2021-08-19
Syntolkning: Ett fotografi av en graffitimålning med RFSL Ungdoms namn.

RFSL Ungdom arbetar med mötesplatser, politisk påverkan, projekt, hiv/STI-prevention, utbildning och nätverkande. Distrikten ansvarar för vår lokala verksamhet, vilket kan se lite olika ut. Förbundsstyrelse och kansli ansvarar för verksamhet på nationell och internationell nivå.

Mötesplatser


Vi skapar trygga mötesplatser där unga hbtqi-personer slipper cis- och heteronormen. Våra distrikt och aktivistgrupper arrangerar allt från fikaträffar och filmkvällar till läger. Varje höst arrangerar vi dessutom en nationell medlemsträff där medlemmar från hela Sverige får träffas och lära sig mer om hbtqi-frågor.

Politisk påverkan


Vi kämpar ständigt för att motverka diskriminering och stärka unga hbtqi-personers rättigheter i Sverige och i världen. Våra distrikt arrangerar demonstrationer och skriver insändare, medan förbundsstyrelsen uppvaktar makthavare och skriver remisser tillsammans med kansliet. Vi tar debatten.

Projekt


Vårt kansli arbetar med projekt som tar fram ny kunskap och nya arbetsmetoder för att vi ska nå ut till fler unga hbtqi-personer. Några av projekten erbjuder stöd och rådgivning till vissa målgrupper som hamnat i en svår situation. Du kan läsa mer om våra projekt genom huvudmenyn.

Hiv/STI-prevention


Många unga hbtqi-personer känner sig inte sedda i skolans sexualundervisning. Oftast läggs mycket fokus på reproduktion istället för att prata om vad sex är eller hur kåthet egentligen fungerar. Vi upplyser unga om relationer, ömsesidighet och säkrare sex på ett inkluderande och normkritiskt sätt.

Utbildning


Vi utbildar om normkritik, makt och hbtqi-frågor som specifikt berör barn och unga. Bland annat håller vi workshops och föreläsningar för medlemmar och producerar informationsmaterial av olika slag. Vi erbjuder också skräddarsydda kurser till dig som möter unga hbtqi-personer i ditt arbete.

Nätverkande


Mycket av vårt arbete görs tillsammans med andra organisationer som arbetar för barn och unga hbtqi-personers rättigheter. I Sverige arbetar vi bland annat med vårt föräldraförbund RFSL, Transammans och Rädda Barnens Ungdomsförbund. Internationellt är vi medlemmar i intresseorganisationerna IGLYO, ILGA-Europe och TGEU.

Textstorlek