Trans Archives | RFSL Ungdom

Om våra transkollon

RFSL Ungdom är en demokratisk medlemsrörelse. Det betyder att våra medlemmar utgör RFSL Ungdom och att de enligt god föreningssed bestämmer i organisationen. Vår verksamhet utförs av vårt kansli, som leds av vår kanslichef. Våra cirka 2700 medlemmar organiseras i distrikt runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i syd. Varje år […]

Läs mer