RFSL Ungdoms logga med vit text.
Sök
Stäng denna sökruta.

Den nya translagen betyder att…

Foto från transdemo 2019. En person i en sjömanskjorta håller upp flaggan för transpersoner.

Efter över ett årtionde av utredningar i regeringar av olika färger la M och L fram ett så kallat utskottsinitativ i oktober 2023. Den 4 april 2024 offentliggjordes förslaget på förenklingar i könstillhörighetslagen, ett stort steg framåt för transpersoners mänskliga rättigheter. Riksdagen väntas fatta beslut den 17 april.

Vad är könstillhörighetslagen?

Könstillhörighetslagen är från 1972 och reglerar hur transpersoner kan ändra juridiskt kön och få tillgång till könsbekräftande underlivskirurgi. 1972 var Sverige första land i världen att göra det möjligt för transpersoner att ändra juridiskt kön, men nu ligger vår lagstiftning långt efter våra nordiska grannländer.

Vad innebär förslaget på ny lag?

Juridiskt kön

  • ​​Åldersgränsen för att ändra juridiskt kön sänks från 18 år till 16 år med vårdnadshavares tillstånd. Det innebär att transpersoner kan få gymnasiebetyg i rätt personnummer.
  • Socialstyrelsens rättsliga råd ska fortsatt ge tillstånd för att man ska få ändra juridiskt kön. Det betyder att lagen inte utgår ifrån transpersoners rätt till självbestämmande, som bland annat FN och Europarådet förordar. 
  • Kravet på diagnosen transexualism tas bort och ersätts av ett läkarintyg. Det gör att tiden för att ändra juridiskt kön blir kortare. Idag tar det sju år för de flesta.

Könsbekräftande vård

  • Underlivskirurgi ska inte kräva särskilt tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd. Efter en könsdyforiutredning och fastställd diagnos kan läkaren och patienten själva komma fram till vilken vård personen behöver.
  • Övrig könbekräftande vård fortsätts regleras som idag, det vill säga genom den ordinarie lagstiftningen som rör vård.

Vad vill RFSL Ungdom?

RFSL Ungdom har länge kämpat för att skilja på vård och juridik i könstillhörighetslagen. Vi menar att varje människa själv ska avgöra vilket kön som ska framgå i folkbokföringen och att en ändring av juridiskt kön ska vara en administrativ process, utan vårdens inblandning.

Vidare behövs det mer resurser till den könsbekräftande vården för att korta köerna och ge bättre möjlighet för vårdpersonalen att ge ett individualiserat bemötande till varje patient. 

– Äntligen finns ett förslag på ny translag på riksdagens bord. Förslaget kommer göra livet bättre för transpersoner. Vi förväntar oss att våra folkvalda håller sina löften och röstar för förenklingarna i könstillhörighetslagen, kommenterar RFSL Ungdoms förbundsordförande Elias Fjellander.

Mer information

Vårt vuxenförbund RFSL har sammanställt mer information på sin hemsida.

Kontakt

Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Senaste nyheter