RFSL Ungdoms logga med vit text.
Asyl & Migration / NCY Mötesplats – COVID-19

NCY Mötesplats – COVID-19

Med tanke på att vi (anställda, volontärer och medlemmar) på RFSL Ungdom och Newcomers Youth har ett personligt ansvar för att göra vad vi kan för att förhindra spridning av COVID-19, har vi utformat en lista med riktlinjer som följs strikt av alla som besöker våra fysiska möten under den här tiden. Observera att denna lista består av både officiella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och interna avtal godkända av RFSL Ungdomsstyrelse:

Varje Newcomers Youth medlem får en påminnelse per vecka via sms / e-post om våra möten som innehåller information att stanna hemma om man känner sig sjuk eller har några symtom som kan relateras till COVID-19: hosta, feber, andningssvårigheter bland annat.

Före och efter våra möten rengör och desinficerar volontärerna alla områden och utrustning som används under möten.

Maskerna under våra möten är obligatoriska. Ta med dig en mask, annars får du en innan du går in på RFSL Ungdom. Vi tillhandahåller ansiktsmaskerna, de är vanligtvis tvättbara och kan återanvändas.

* När medlemmarna anländer rekommenderar vi dem att tvätta händerna med tvål och varmt vatten. Dessutom finns handdesinfektionsmedel tillgängliga under varje möte.

* Vi arbetar med att minska risken för smittan genom att hålla ett avstånd från varandra under mötet. Mötesrummet inkluderar stolar som är ordnat cirkulärt med ett avstånd på 1,5 meter mellan varje medlem.

* Vi uppskattar om du inte kramar och / eller skakar hand med dina vänner eller gruppledare när du anländer till mötet. Istället kan du hälsa på en person och visa tillgivenhet verbalt förutom en fysisk kontakt som vi försöker minimera.

* Köket kommer inte att användas som en gemensam hangout-plats eller för att laga mat. Du kommer att bli hänvisad till ditt grupps rum så snart du kommer. Tänk på att vi har rymliga faciliteter och rum där du kommer att tillbringa mötet med din grupp.

* Vi kommer inte att konsumera mat under mötena på grund av risken att ta av din mask under längre tid. Istället får varje medlem en matpåse för takeaway och kan njuta av maten efter mötet.

* Varje grupp kommer att ha högst 5 personer (inklusive gruppledare / samordnare). Det betyder att varje medlem ska skicka ett SMS till Newcomers Youth nummer 070-780 77 89 att du kommer; annars kan du riskera att inte ha en plats under mötet. Platserna kommer att ges till personer på ”första svar-först får en plats”-grunden.

* För dem som använder kollektivtrafik (buss, tåg, tunnelbana), rekommenderar vi att du försöker hålla avstånd från andra passagerare så mycket som möjligt. Använd ansiktsmasker under din resa. Res om möjligt med cykel eller promenera till / från vårt mötesutrymme.

* Våra möten börjar kl 18.00 varje vecka för att minska möjligheten att resa i rusningstid.

* Undvik att röra vid ditt ansikte (ögon, näsa och mun). Täck din mun och näsa med armveck eller näsduk när du hostar eller nyser.

 * Observera att tryckta material från Folkhälsomyndigheten om hur man tvättar händerna och hur man kan stoppa spridningen av COVID-19 visas både i vårt mötesområde och toaletter (finns på svenska och engelska).

  * Glöm inte att vi alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittan av COVID-19, och dessa åtgärder är för din säkerhet. Detta är det enda sättet att fortsätta våra möten på ett harmoniskt och produktivt sätt.

Senaste nyheter