Trans | RFSL Ungdom
Trans

Transperson är ett samlingsnamn för många olika sätt att vara trans på. Trans innebär att du inte känner dig som det kön du gavs vid födseln eller att du på något annat sätt bryter mot förväntningar kring könsidentitet eller könsuttryck. Könsidentitet är det kön du känner dig som. Könsuttryck är hur du uttrycker kön med kläder, kroppsspråk, frisyr och liknande. Som transperson kan du till exempel vara transsexuell eller intergender.

Som transsexuell känner du dig exempelvis som en kille och vill bli omnämnd som ”han” men föddes med snippa och fick ett kvinnligt personnummer. Eller så känner du dig som en tjej/hon men föddes med snopp och manligt personnummer. Många transsexuella personer vill förändra kroppen med hormoner/kirurgi och byta personnummer. Det kallas ibland för ”könsbyte”. Ett bättre ord är könskorrigering. Som transsexuell byter du inte kön utan du korrigerar (rättar till) kroppen och det juridiska könet.

Intergender handlar om att känna sig som varken tjej eller kille. Kanske vill du helst bli omnämnd som ”hen” istället för ”hon” eller ”han”. En del intergenders vill förändra kroppen med hormoner eller kirurgi.

Trans har inget med sexuell läggning att göra. Som transperson kan du vara homo, hetero, bi eller queer.

Relaterade inlägg