RFSL Ungdoms logga med vit text.
Förbundet / Hälsning från kongressen 2020

Hälsning från kongressen 2020

Ibland blir det inte som planerat, då får vi tänka om! På grund av läget med risk för smittspridning av Covid-19 valde vi att köra en helt digital kongress den 22-23 mars – något som är nytt för organisationen. Det var en spännande helg!

Här kommer en kort sammanfattning av kongressen:

 • Nästa år kommer en 2-årig verksamhetsplan att föreslås, för att skapa mer långsiktighet i organisationen. År 2021 är det dessutom dags att anta en uppdaterad strategi!
 • Vi har äntligen en kongressbeslutat trygghetspolicy och en tillhörande visselblåsningspolicy.
 • Vi har antagit 3 fokusfrågor för 2020 – 2022, vilket är inriktningar som kommande verksamhet och projekt ska fokuseras kring. Fokusfrågorna är:
  – Lokalt engagemang
  – Ungas politiska inflytande
  – Antirasism
 • RFSL Ungdom är nu för en sänkning av rösträttsåldern!
 • Kongressen godkände förbundsstyrelsens ställningstagande kopplat till Sexköpslagen.

Senaste nyheter