RFSL Ungdoms logga med vit text.
Sök
Stäng denna sökruta.

Transkamp & Feminism!

RFSL Ungdom är ett queerfeministiskt och antirasistiskt ungdomsförbund: för oss är transkampen självklart sammankopplad med den feministiska kampen.

Det finns många olika grenar inom feminismen. En bred och enkel definition som täcker in alla grenarna är “att erkänna att vi lever i ett patriarkat och viljan att förändra detta till ett jämlikt samhälle”.

RFSL Ungdom ser att patriarkatet är en maktstruktur – en struktur som gynnar män som grupp och förtrycker personer som inte är män; kvinnor och ickebinära, samt i vissa fall transmän och intersexpersoner. Samtidigt samverkar massa andra förtryck och påverkar hur varje individ upplever det patriarkala samhället. En kvinna som utsätts för rasism, är fattig eller har ett normbrytande funktionssätt upplever patriarkatet annorlunda än en kvinna som inte utsätts för rasism, är rik eller har ett normativt funktionssätt. På samma sätt skiljer sig upplevelsen av patriarkatet åt för transkvinnor och ciskvinnor.

Kön är komplext, både hur vi upplever vår egen könsidentitet och hur vi tolkar andras. Allt det spelar in i hur vi bemöts av patriarkatet. Transpersoner upplever ofta konsekvenserna av både patriarkatet och transfobi samtidigt, det går inte att separera de två olika maktstrukturerna. Transpersoners eventuella privilegier i patriarkatet är alltid villkorade och kantade med hot om våld, avhängigt att inte kunna leva i enlighet med sin identitet, inte kunna vara öppen. Att behöva förneka vem en är, hur en vill leva sitt liv och hur en vill uttrycka sig är inte privilegier, det är förtryck. 

För RFSL Ungdom hänger transkampen samman med den feministiska kampen, på samma sätt som vi kämpar emot alla förtryck. En feminism som exkluderar är en feminism där hierarkierna består, även om männen inte står ensamma på toppen längre.

Senaste nyheter