RFSL Ungdoms logga med vit text.
Asyl & Migration / Asylpolitisk skuggkommitté

Asylpolitisk skuggkommitté

När de mänskliga rättigheterna förhandlas bort genom att asylrätten monteras ned måste vi gå samman och stoppa det. Röda Korsets Ungdomsförbund, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ung i Sverige, Ensamkommandes förbund och RFSL Ungdom kraftsamlar nu för att påverka utvecklingen av Sveriges framtida migrationspolitik.

Det är med oro vi ser hur världen förändras. Fler människor än någonsin tvingas fly från sina hem på grund av krig och naturkatastrofer, samtidigt som Europa och Sverige har stängt sina gränser. Genom tillfälliga begränsningslagar och gränskontroller, utökad förvarsverksamhet och höjda krav för uppehållstillstånd stänger Sverige ute personer som befinner sig i nöd.

“Utvecklingen mot en inhuman och restriktiv asylpolitik slår särskilt hårt mot barn, unga och hbtqi-personer. Nu riskerar lagen att bli ännu värre.”
– Vera Carlbaum Wrennmark, Förbundsordförande Röda Korsets Ungdomsförbund.

Den parlamentariska kommittéen som ska utreda Sveriges framtida migrationslagstiftning har fått i uppdrag att ta Europas gemensamma asylsystem i beaktning. Sverige ska alltså lära av länder som har uttalat främlingsfientliga partier vid makten – och som pratar om människor som “oönskade”.

Nu sätter vi stopp. Det unga civilsamhället går ihop för att förändra utvecklingen av Sveriges asylpolitik. Röda Korsets Ungdomsförbund, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ung i Sverige, Ensamkommandes förbund och RFSL Ungdom synar gemensamt Sveriges asylpolitik och den parlamentariska kommittéens arbete ur ett barn och ungdomsperspektiv. Tillsammans kommer vi ge ett eget förslag, grundat i FNs flyktingkonvention, Barnkonventionen och våra medlemmars egna erfarenheter av asyl.

“Tillsammans representerar vi över 15 000 barn och ungdomar. Nu samlas vi bakom kravet på en lagstiftning som skyddar barn och unga på flykt””
– Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom.

Presskontakt:

Jêran Rostam

Förbundsordförande
RFSL Ungdom
[email protected]
070 766 46 64

Senaste nyheter