Barn med transerfarenhet ska inkluderas i idrotten | RFSL Ungdom
Barn med transerfarenhet ska inkluderas i idrotten
Pressmeddelande | 2019-01-13

Från den första januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. RFSL, RFSL Ungdom och Riksidrottsförbundet samarbetar för att göra det möjligt för alla barn och unga att känna sig välkomna i idrottsrörelsen. Där inkluderas självklart även barn med transerfarenhet.

Syntolkning: Fotografi av en person som springer på en löpbanan med en transflagga. Personen har lila tröja, gröna byxor och röda skor. Transflaggan har fem ränder där första och femte randen är ljusblå, andra och fjärde randen är ljusrosa och tredje bandet vitt. I bakgrunden syns en idrottsplats, träd och en gråmulen himmel.
Foto: Anna Åberg

Idrotten har ofta av tradition fokus på att dela in barn- och ungdomsverksamhet efter kön. Ofta sker könsindelningen oreflekterat och slentrianmässigt för att det alltid har varit så. Att Barnkonventionen nu blir lag innebär en möjlighet för idrottsrörelsen att, med hjälp av RFSL och RFSL Ungdom, påminna om Riksidrottsförbundets stadgar och idrottsrörelsens gemensamma värdegrund – att barnidrott ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och FN:s konvention om barnets rättigheter. Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget behov och förutsättningar.

– RFSL samarbetar med Riksidrottsförbundet och flera idrotter för att unga med transerfarenhet ska få en mer självklar tillgång till idrotten och vi har stora förhoppningar om att bidra till att en transinklusiv idrott blir verklighet, säger Mathilda Piehl, sakkunnig hbtq och idrott RFSL.

En transinkluderande idrott kan innebära en avgörande skillnad för barn och unga. Transpersoner som grupp är i behov av hälsofrämjande insatser, då ohälsotalen är markant högre än för majoritetsbefolkningen. Detta gör ett välkomnande till idrotten extra viktigt.

– Kompetenshöjande insatser och att se över idrottens strukturer är viktiga delar i utvecklingsarbetet. Ett medvetet förhållningssätt till kön och könsindelning hos den enskilda tränaren kan göra enorm skillnad för de barn som är en del av verksamheten. Det är avgörande att varje idrott parallellt även ser över sina tävlingsbestämmelser, säger Malin Träff, sakkunnig barn- och ungdomsidrott Riksidrottsförbundet.

En del i Riksidrottsförbundets arbete är att se över anvisningar för barn- och ungdomsidrott där RFSL och RFSL Ungdom bidrar med kompetens och perspektiv.

– RFSL Ungdom ser fram mot att idrotten utvecklar sin verksamhet från teori till praktik utifrån ett barnrättsperspektiv, säger Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom.

För mer information kontakta:

Mathilda Piehl

Sakkunnig hbtq och idrott
RFSL
073-660 32 48

Malin Träff

Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
Riksidrottsförbundet
08-699 62 29