RFSL Ungdoms logga med vit text.
Sök
Stäng denna sökruta.

Skydd mot HPV – på jämlika villkor

Idag släpper RFSL Ungdom en ny rapport om HPV (humant papillomvirus), med speciellt fokus på särskilt utsatta grupper och catch-up-vaccinationer för pojkar. Rapporten syftar till att påvisa vikten av att erbjuda alla ett kostnadsfritt skydd mot HPV-relaterad cancer och sjukdom, oavsett kön, för att bespara både unga, framtida generationer och särskilt utsatta grupper stort lidande, sjukdom och död. I eftermiddag överlämnas rapporten till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

HPV är en virusgrupp som omfattar över tvåhundra olika typer, där tretton räknas som högriskvirus och kan orsaka cancer i olika former. HPV-viruset kan även leda till kondylom (könsvårtor), vilket 20 000 personer får varje år i Sverige. Den mest kända cancerform som HPV kan leda till är livmoderhalscancer, men det kan även ge cancer i anus, penis, svalg, vulva samt vagina och kan drabba vemsomhelst, oavsett ålder och kön. I Sverige får mer än 1 100 personer HPV-relaterad cancer varje år.1

Sedan 2012 vaccineras flickor mot HPV i årskurs fem, inom ramen för det nationella barnvaccinationsprogrammet. Pojkar inkluderades från 2020, men har idag inte samma tillgång till det utökade skydd som flickor och kvinnor erbjuds i olika former upp till 28 års ålder. För grupperna transpersoner, personer som lever med hiv samt män som har sex med män (MSM) är risken hög för att drabbas av HPV-infektioner och HPV-relaterad sjukdom.2

Vi vill att Sverige ska börja erbjuda kostnadsfri HPV-vaccination till äldre pojkar och unga män upp till 27 års ålder samt till personer i särskild risk upp till 45 års ålder. Liknande insatser görs i många andra länder världen över och Sverige behöver också ta sitt ansvar. Vi har en enorm möjlighet att göra gott då det finns ett vaccin mot HPV, säger Elias Fjellander, förbundsordförande RFSL

Risken att drabbas av analcancer är mellan 30–40 gånger högre bland MSM och 70–200 gånger högre hos MSM som lever med hiv, än hos övriga befolkningen. Incidensen för HPV-relaterad analcancer är 37 per 100 000 för MSM medan incidensen för livmoderhalscancer är 10,3 per 100 000 för kvinnor. 3, 4, 5

De insatser som har gjorts mot livmoderhalscancer i Sverige är lovvärda, men det finns en möjlighet att skydda ännu fler från cancer och sjukdom orsakad av HPV. Att utöka erbjudandet om HPV-vaccination skulle fånga upp många personer i särskilt utsatta grupper såväl som bredda flockimmuniteten generellt.

Ska vi lägga våra resurser på att behandla sjukdom och cancer som uppstår på grund av HPV-infektion, eller ska vi förebygga HPV-infektion genom vaccination? Med det senare alternativet slipper vi det mänskliga lidandet, skriver överläkare, docent och universitetslektor Christer Borgfeldt i rapporten.

Mer information

Rapporten ”HPV-vaccination för alla: catch-up & särskilt utsatta grupper” kan läsas i sin helhet här. Pressfoton på Elias Fjellander finns här.

Kontakt: Elias Fjellander, förbundsordförande RFSL Ungdom: [email protected] eller 070-766 46 64.

Om RFSL Ungdom

RFSL Ungdom verkar att alla unga personer, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könskaraktäristika, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. RFSL Ungdom är en medlemsorganisation bestående av 2 600 aktivister som organiseras i lokalföreningar som tillsammans bildar förbundet RFSL Ungdom. På lokal nivå är RFSL Ungdom trygga platser fri från cisheteronormen. Nationellt har RFSL Ungdom individstödjande verksamhet, samlar expertkunskap och påverkar politiken. Elias Fjellander är förbundsordförande sedan april 2022.

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten, Sjukdomsinformation om HPV-infektion (2016), https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hpv-infektion/
  2. Centers for Disease control and Prevention, Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines (2021), https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/msm.htm
  3. Folkhälsomyndigheten, Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinations-programmet (2017), https://www.folkhalso­myndigheten.se/contentassets/b207f5dd619b47f49931e190051e768e/beslutsunderlag-hpv-vaccination-pojkar-nationella-vaccinationsprogrammet.pdf
  4. Dagens Samhälle, Debatt: Inför HPV-vaccination även för pojkar (2016), https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/sjukvard/infor-hpv-vaccination-aven-for-pojkar/
  5. Socialstyrelsen, Statistikdatabas för cancer (2021), statistik genererad via https://sdb.socialstyrelsen.se/if_can/val.aspx

Senaste nyheter