RFSL Ungdoms logga med vit text.
Förbundet / RFSL Ungdom blir medlem i UNICEF Sverige

RFSL Ungdom blir medlem i UNICEF Sverige

Foto på Elias Fjellander, Pernilla Baralt och Lilian Helgason framför en vit vägg med UNICEF:s logga i blått. Alla tittar in i kameran och ler.

Foto: Melker Dahlstrand/UNICEF Sverige

RFSL Ungdom välkomnas som medlem i UNICEF Sverige. Under onsdagseftermiddagen 24 maj beviljade organisationens årsstämma RFSL Ungdom och Sveriges elevråd medlemskap. UNICEF Sverige en av 36 nationalkommitéer i FN:s barnafond och har i uppdrag att samla in pengar, påverka svenska beslutsfattare och informera och utbilda om barns rättigheter. 

Vi är så glada över att bli en del av den fantastiska plattformen UNICEF Sverige är och över att kunna bidra med vår kunskap och våra perspektiv i frågor som rör barns rättigheter. Genom att gå med i UNICEF Sverige får vi möjlighet att lyfta våra medlemmars perspektiv och tillsammans med UNICEF Sverige och alla fantastiska medlemsorganisationer ser vi nu fram emot att bygga en värld där alla unga deltar i demokratiska processer, säger Elias Fjellander, förbundsordförande i RFSL Ungdom.

Barn och unga har rätt att göra sin röst hörd och att vara delaktiga i beslut som rör dem. Vi behöver systematiskt stärka dessa möjligheter genom nya samarbeten, nya tillvägagångssätt och innovativa lösningar.  Att lyssna på barn och unga och sätta deras behov och rättigheter i centrum är absolut nödvändigt för att förverkliga barns rättigheter och för att uppnå FN:s hållbarhetsmål, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Om UNICEF Sverige

UNICEF är FN:s barnafond och UNICEF Sverige är en av 32 nationalkommittéer, vars uppdrag är att samla in pengar, påverka svenska beslutsfattare och informera och utbilda om barns rättigheter. Pernilla Baralt är generalsekreterare sedan 2019.

Om RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är en medlemsorganisation bestående av 2 600 aktivister som verkar för att alla unga personer, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könskaraktäristika, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Medlemmarna organiseras i lokalföreningar som skapar trygga rum, fria från cisheteronormen. Lokalföreningarna bildar gemensamt förbundet RFSL Ungdom som driver individstödjande verksamhet, samlar expertkunskap och påverkar samhällsutvecklingen. Elias Fjellander är förbundsordförande sedan 2022.

Mer information

Kontakta förbundsordförande Elias Fjellander, [email protected] eller +46 7 233 050 24.

Senaste nyheter