RFSL Ungdoms logga med vit text.
Nyheter / Inför 25-årsgräns för puberteten!

Inför 25-årsgräns för puberteten!

Ni har rätt – unga är inte mogna att själva avgöra vilken könsidentitet de har. De senaste årens debatt mellan unga transpersoner på ena sidan och oroliga föräldrar samt yrkesverksamma (som oftast specialiserat sig på helt andra områden än könsbekräftande vård) på andra sidan har nu fått RFSL Ungdom att ändra åsikt.

Puberteten är livsomvälvande för alla, oavsett om kroppen förändras på ett sätt som känns rätt eller inte. De flesta av förändringarna kroppen genomgår är permanenta. Hjärnan är inte helt färdigutvecklad förrän i 25-årsåldern, det betyder att yngre saknar förmåga att analysera konsekvenser och ta långsiktiga beslut. Det är därför helt oansvarigt att unga överhuvudtaget tillåts genomgå så stora och permanenta förändringar som puberteten innebär redan vid åldern 11 – 19 år (generellt sett). 

RFSL Ungdoms nya förslag är att ge stopphormoner, som pausar puberteten, till alla unga under 25 år. Inte förrän då är hjärnan tillräckligt mogen för att man ska kunna veta sin könsidentitet.

Fördelar

  • Betänketid för alla unga att utforska sin könsidentitet.
  • Risken att personer mår dåligt över den pubertet de genomgått minskar.
  • Inga oplanerade graviditeter bland ungdomar!

Nackdelar

  • Den absoluta majoritet av unga som hävdar före 25 års ålder att de vet vilken könsidentitet de har och vilken pubertet de vill genomgå skulle tycka att väntetiden är jobbig.

Huruvida unga är mogna att själva bestämma över sin kropp och sin pubertet är det område som har diskuterats mest intensivt, men det finns även andra områden som bör beaktas. Eftersom hjärnan inte är färdigutvecklad förrän vid 25 års ålder måste vi fråga oss om det verkligen är rimligt att gränsen för byxmyndighet är vid 15, myndighets- och rösträttsåldern vid 18 och möjlighet att handla på Systembolaget vid 20? RFSL Ungdom anser att det bör tillsättas en utredning med utgångspunkt i att alla dessa åldersgränser bör höjas till 25 år. Det är orimligt att vi har ett samhälle där personer vars hjärna inte är färdigutvecklad tillåts ta beslut som påverkar ens eget och andras liv!

Vid det här laget undrar du kanske (förhoppningsvis) vad det är för orimliga förslag som RFSL Ungdom nu har hittat på – för förslagen är just det, orimliga. Förslagen i den här artikeln är ett aprilskämt men tyvärr har den debatt som har förts kring unga transpersoners självbestämmanderätt inte varit ett skämt. Debattörer har krävt alltifrån att sluta ge stopphormoner till unga transpersoner till att införa en 25-årsgräns för behandling med könshormoner, vilka används för att genomgå den önskade puberteten.

Unga anses vara kapabla att ta beslut som rör en själv inom andra områden och hela den svenska lagstiftningen är utformad efter att barn ska få större inflytande och beslutsmakt i relation till sin mognad. Redan vid 12 års ålder anses barn vara mogna nog att delta i många andra beslut. Något saknas i debatten kring ungas förmåga att fatta beslut är att det är vi unga som har faktiskt mest kunskap och förståelse kring våra egna känslor och upplevelser. Det är inte något som kan ignoreras med hänvisning till ålder.

Rätten till sin egen identitet och till den vård som en har behov av ska inte ha en åldersgräns. Det borde vara helt självklart att unga både ska ha självbestämmande över sin egen kropp och inflytande och makt i samhället. 

Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom

Mayson Joacimsbarn Persson, vice förbundsordförande RFSL Ungdom

Om stopphormoner

  • Stopphormoner gör att pubertetsförändringar skjuts upp så länge behandlingen pågår. Det är lätt att vill avbryta behandlingen om den unga personen vill det, kroppens egen pubertet fortsätter då som den skulle ha gjort utan stopphormoner.
  • Man kan bara behandla med stopphormoner under en begränsad tid eftersom kroppen behöver både östrogen och testosteron. En del börjar efter det ta könshormoner för att få en pubertet med förändringar som känns rätt.
  • Behandling med stopphormoner följs noga av hormonläkare. Man kontrollerar vilka biverkningar personen får och om man behöver anpassa behandlingen.
  • Läkare har länge gett stopphormoner till barn som kommer i puberteten för tidigt, behandlingen bedöms som säker.

Senaste nyheter