RFSL Ungdoms logga med vit text.
Förbundet / Kandidera 2023!

Kandidera 2023!

Är du sugen på att kandidera till RFSL Ungdoms förbundsstyrelse? Här kan du läsa mer om de olika uppdragen och vad de innebär. Om du vill kandidera kan du göra det på denna länk. Känner du någon annan som du tror skulle passa bra till RFSL Ungdoms styrelse? Då kan du nominera dem här.

Deadline för att kandidera och nominera är 5 mars.

Ordförande

Gillar du att planera och tänka strategiskt? Vill du leda Sveriges enda ungdomsförbund för hbtqia-personers rättigheter? Då kanske du är vår nästa ordförande!

Ordförande planerar och leder styrelsens arbete. Den ansvarar för att kalla till styrelsemöten, förbereda dagordningar och representerar organisationen utåt, till exempel i media eller vid möten med politiker. I RFSL Ungdom är ordförande heltidsarvoderad: det betyder att den får ersättning så det kan arbeta heltid som ordförande för RFSL Ungdom. 

Tänk på!
Att vara ordförande i en organisation som RFSL Ungdom är ett stort ansvar. Du förväntas arbeta heltid och behöver därför kunna fokusera på uppdraget.

Vice ordförande

Är du bra på att samarbeta med andra? Är du beredd att kliva in och leda när det behövs? Då kanske du är vår nästa vice ordförande! 

En vice ordförande hjälper ordförande med sina uppgifter. Ifall ordförande är ledig eller får förhinder hoppar vice ordförande in som ersättare. Skulle ordinarie ordförande lämna sitt uppdrag brukar vice ordförande ta över uppdraget fram tills nästa årsmöte.

Styrelseledamot

Har du erfarenheter eller idéer som skulle kunna vara värdefulla för RFSL Ungdom? Gillar du att delta i diskussioner och vill vara med och göra världen till en bättre plats för hbtqia-ungdomar?

På styrelsemöten bidrar ledamöter med viktiga perspektiv och hjälper styrelsen att fatta bra beslut. Vad du vill göra som ledamot är upp till dig själv, beroende på vad du är intresserad av, men du kan till exempel arbeta med politisk påverkan, vara med och skapa mötesplatser för hbtqia-ungdomar eller djupdyka i styrelsedokument och strategier. 

Tänk på!
Som styrelseledamot behöver du kunna lägga ner ungefär 5 timmars arbete i veckan. Om du tänker kandidera, se till att du har tid för uppdraget.

I RFSL Ungdom hålls styrelsemöten både digitalt och fysiskt. Det betyder att du behöver kunna resa cirka 4 gånger per år för att kunna vara med på de fysiska styrelsemötena. RFSL Ungdom står för mat och boende under styrelsemöten.

Valberedning

Är frågor om representation och inkludering viktiga för dig? Då kanske du är vår nästa valberedare!

Som valberedning är du med och tar fram förslag på vilka personer som ska sitta i RFSL Ungdoms styrelse. Ditt uppdrag är att hitta personer som kan hjälpa RFSL Ungdom att fortsätta utvecklas, men också se till att styrelsen har bred representation av personer med olika bakgrunder och erfarenheter. Valberedningen är också viktig för att alla ska kunna kandidera på lika villkor och väljas baserat på kompetens. 

Du håller dig uppdaterad om hur styrelsearbetet går under året. Valberedningen samlar också in nomineringar från medlemmar och intervjuar alla som blivit nominerade. 

Revisor

Är du välbevandrad i civilsamhället? Har du koll på hur bokföring fungerar? Då kanske du är vår nästa revisor! 

Genom att vara revisor kan du stötta Sveriges enda ungdomsförbund för hbtqia-personers rättigheter. Som revisor ser du till att förbundsstyrelsen har skött sig, och du är medlemmarnas ögon och öron. Du är också ett värdefullt stöd när förbundsstyrelsen har frågor om stadgar och andra styrdokument. 

Om du har erfarenhet av revisionsarbete är det en bonus, och du måste inte vara medlem i RFSL Ungdom för att kunna kandidera som revisor.

För att kunna kandidera behöver du två saker:

  1. Vara medlem i RFSL Ungdom. Du kan bli medlem här, det här gratis!
  2. Vara under 30 år gammal

Kraven gäller för samtliga poster förutom revisorer. 

Senaste nyheter