RFSL Ungdoms logga med vit text.
Sök
Stäng denna sökruta.

Om våra transkollon

Foto från transkollo 2021. En person som pysslar bredvid en transflagga. I framgrunden finns färgpennor, limstift och papper i olika färger. I bakgrunden syns en beige soffa med röda och blåa kuddar.

RFSL Ungdom är en demokratisk medlemsrörelse. Det betyder att våra medlemmar utgör RFSL Ungdom och att de enligt god föreningssed bestämmer i organisationen. Vår verksamhet utförs av vårt kansli, som leds av vår kanslichef.

Våra cirka 2700 medlemmar organiseras i distrikt runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i syd. Varje år samlas representanter för distrikten på vår kongress, som är högsta beslutande organet i RFSL Ungdom. Kongressen sätter vår långsiktiga strategi och fastställer vår politik.

När kongressen inte är samlad är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen anställer vår kanslichef som har det dagliga verksamhets- och personalansvaret. Kansliet är organiserat i tre verksamhetsområden: lokalt engagemang och demokrati, SRHR och hälsa samt asyl. Här kan du läsa mer om vår verksamhet.

Vi anordnar också regelrätta medlemsaktiviteter, till exempel olika läger och kollon.

Vi får ibland frågor som rör våra kollon för barn som är transpersoner eller som funderar på sin könsidentitet samt deras föräldrar. RFSL Ungdom har sedan 2017 arrangerat kollon som vänder sig till barn under tretton år som är transpersoner eller har tankar kring könsidentitet och/eller könsuttryck, tillsammans med Transammans – Förbundet för transpersoner och närstående.

Under kolloverksamheten deltar barn tillsammans med en förälder eller annan närstående vuxen. I vårt arbete gentemot barn och deras närstående är ett viktigt fokus att informera om vilka rättigheter man har i relation till vård och skola, och att stärka förtroendet för offentliga aktörer. Målgrupperna har ett unikt förtroende för oss och för många är kontakt med en organisation som arbetar specifikt med hbtqia-frågor ett viktigt steg och en förutsättning för att man ska kunna söka annat stöd utifrån sina behov. Exempel på aktiviteter på kollot för barnen är disco, femkamp, pysselstund och bakning men även samtalsgrupper där ämnen om t.ex. hur man kan berätta för sina klasskompisar att en är trans eller vad en gör om någon är taskig mot en. Aktiviteterna för de närstående är bl.a. föreläsningar om trans och hur en kan vara en stöttande närstående, men också samtalsgrupper för att utbyta erfarenheter med andra närstående.

RFSL Ungdom arbetar med hälsofrämjande, ohälsoförebyggande och suicidpreventiva metoder, med ett tydligt salutogent och skadereducerande perspektiv för att stärka unga hbtqia-personers förutsättningar för en god hälsa på lika villkor som andra unga.

Denna specifika verksamhet är finansierad av Socialstyrelsen, genom deras stöd till vissa organisationer inom det sociala området. Syftet med statsbidraget är att “stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor, eller skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.” [hämtat 2023/02/14 kl. 15:44].

Har du frågor om RFSL Ungdoms medlemsrörelse, verksamhet eller politik är du välkommen att mejla oss.

Senaste nyheter