Transkollo 2020 | RFSL Ungdom
Transkollo 2020
Nu öppnar vi ansökan till årets kollo!

Transammans och RFSL Ungdom har arrangerat Transkollo för transbarn upp till 12 år och deras närstående. Årets kollo är i Örebro den 28-30 augusti 2020!

Lägret riktar sig till dig som är trans­person eller funderar kring din könsidentitet. Transkollo är för dig som fyller max 12 år i år. Du får ta med dig en vuxen som du litar på. Det finns ingen undre åldersgräns. Det spelar ingen roll var du bor i Sverige: alla är välkomna.

Lägret är fullt av spännande aktiviteter! Bland annat föreläsningar och workshops kring trans, information och stöd till alla närstående och så förstås en massa kul som bad, grillning, lekar och disco. Ledarna är vuxna transpersoner och vuxna närstående till transbarn.

Du och din närstående vuxen behöver vara medlemmar hos RFSL Ungdom eller i Transammans. Du kan bli medlem i RFSL Ungdom här eller hos Transammans på www.transammans.se.

Sista ansökningsdag är söndagen den 14 juni.

Vi ger besked senast 21 juni om ni fått plats eller ej på kollot. Det är ett begränsat antal platser och vi väljer ut deltagare med fokus på att skapa en bra grupp.

Information för närstående


Vi vet att många familjer med transbarn söker efter kontakt med andra i liknande situation. Det här lägret är en möjlighet för barnen att lära känna andra transbarn, utforska sin egen identitet och få en stärkt självkänsla. Barnet behöver inte identifiera sig som transperson men funderar mycket på sin könsidentitet och känna att det inte känns helt rätt med det kön barnet tilldelades vid födseln. Varje barn får ta med sig en nära vuxen som under lägret också kommer att få utbildning, stöd och möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra närstående.

Ledarna för barnens aktiviteter är vuxna transpersoner, för identifikation och för att få positiva förebilder. Ledarna för närståendes aktiviteter är själva föräldrar och närstående till transbarn.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående det rådande läget med Covid-19.

Textstorlek